Let's experience Europe

Let's experience Europe

Náš projekt vychádza zo spoločnej identifikovanej potreby, že povedomie ľudí z našich krajín o európskych hodnotách a prioritách je veľmi nízke a rovnako aj ich pripravenosť byť aktívny a zodpovedný. Naše krajiny potrebujú ľudí, ktorí dokážu priniesť zmeny nielen v čase krízy alebo keď sa niečo vážne stane, ale ktorí sa dokážu postaviť za správne hodnoty a uvedomiť si, aké dôležité je budovať svoj charakter, aby boli pozitívnym príkladom pre ostatných. Ľudia z našich krajín rovnako nerozumejú tomu, čo je to solidarita a ako ju šíriť. 

 

Hlavným cieľom projektu je povzbudiť občanov, aby prevzali zodpovednosť a podporiť ich občiansku a demokratickú účasť na úrovni Únie prostredníctvom presadzovania spoločných hodnôt EÚ a hľadania spoločných spôsobov, ako občanov lepšie pripraviť na život v budúcej Európe. Všetky aktivity sú nastavené tak, aby podporovali európske občianstvo a zlepšovali podmienky občianskej a demokratickej účasti na úrovni Európskej únie.

 

Chceme zorganizovať trojdňové podujatie Festival za hranicami spolu s partnermi z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Hlavnou pracovnou metódou, ktorú chceme použiť, je skúsenosť, pretože skúsenosť môže prispieť k formovaniu charakteru a hodnôt a zároveň otvára priestor pre pochopenie témy a následnú diskusiu. Program bude pozostávať z niekoľkých rôznych aktivít, ktoré zasiahnu všetky cieľové skupiny: festival skúseností s larpami a únikovou miestnosťou, rôzne debaty, dni solidarity s rôznymi témami spojenými s touto témou, debaty s hosťami, networking partnerstiev, koncert solidarity a iné.

 

Účastníci budú aktívne zapojení do navrhovaných aktivít. Program bude pripravený tak, aby umožnil aktívnu účasť všetkých cieľových skupín. Účastníci sa do aktivít zapoja, vyskúšajú si ich, bude veľký priestor na diskusiu a reflexiu a tiež na hľadanie spoločných riešení.

 

Partneri projektu:

Gmina Czarny Dunajec

Mesto Trstená

Město Hořice

Gmina Jablonka

Obec Rázová

Varos Isaszeg

 

Obdobie trvania projektu: 01/2020 – 11/2022