Modlitba

Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať, počuť Boží hlas v našej službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.


ako Otče náš

Ten, ktorý je nad všetkým. Ten, ktorý nás drží a bez ktorého to nemá zmysel.

Z ako Zdravas Mária

Ona je plášťom, smerovníkom na chodníku, dobrou nebeskou mamou.

Viac ako čokoľvek iné

To, k čomu vedie Duch Svätý. Nie pre malú vieru, ale zatiahnutie na hlbinu.