YoDel

YoDel

Kedy?

9.-10.4. 2019

Kde?

Poprad

Konferencia o nových prístupoch k mladej generácii s názvom YoDel, ktorej druhý ročník sme organizovali spolu s Youth Watch sa konala 9.- 10. 04. 2019 v Poprade. Po roku opäť priniesla množstvo nového. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Tento ročník konferencie sa niesol v komornejšej atmosfére a stretlo sa tu približne 80 pracovníkov s mládežou, učiteľov, zástupcov biznis sektora, ktorým záleží na mladých a vo svojej práci chcú reagovať na ich potreby. V rámci toho nechýbali ani zástupcovia z radu mladých, pre ktorých sme v tomto roku pripravili novinku...


Obsah konferencie bol zameraný na tému „Inovácie a demokracia“. Bol rozšírený na dva dni, ktoré boli plné inšpirácie pre všetkých, ktorí chcú s mladými držať krok, snažiť sa porozumieť svetu v ktorom žijú, hľadať a skúšať nové cesty a spôsoby, ako ich rozvíjať.


Súčasťou boli aj témy spoločenskej zodpovednosti a význame demokracie vo vzťahu k mladým ľuďom. Dôraz sme kládli najmä na to, aby účastníci odchádzali s konkrétnymi inovatívnymi nástrojmi a metódami, ktoré môžu využiť v praxi. Na výber bolo  11 workshopov na rôzne témy, napr. Design thinking, prechodové rituály, syndróm vyhorenia, kreatívne učenie, medzinárodné mobility a mnoho ďalších. O kvalitný obsah sa postarali lektori z rôznych národných, aj medzinárodných organizácií a firiem ako napríklad IBM, Deutche Telecom, AmCham, TANDEM, V.I.A.C., Youth Watch, sli.do a ďalší.  „No a teraz mi poraďte, čo si mám vybrať,“ znelo z úst viacerých účastníkov, ktorí sa nevedeli rozhodnúť, akú tému si vybrať. Nakoniec sme však našli top témy pre každého...


„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tejto konferencie. Určite by som ju odporučil ďalším pracovníkom s mládežou, aby si zažili túto atmosféru, načerpali inšpiráciu, stretli sa s tak namotivovanými ľuďmi a pomohli k sieťovaniu organizácií,“
hovorí jeden z účastníkov konferencie.


Novinkou tohto ročníka konferencie bol priestor pre študentov a mladých aktivistov, ktorí si mohli podať žiadosť o grant, na podporu vlastných projektov. Zo všetkých žiadostí a kreatívnych nápadov ktoré prišli, porota dopredu vybrala tie najzaujímavejšie. Tie boli študenti osobne prezentovať na konferencii, pred zástupcami firiem. Pre viacerých z nich to bola prvá skúsenosť s verejnou prezentáciou a zároveň výzva obhájiť vlastný nápad a presvedčiť  zástupcov firiem, prečo práve ich projekt je ten naj. S radosťou nakoniec odchádzali tri tímy, ktorých nápady firmy IBM a Deutche Telecom podporili celkovou sumou 1500 EUR. Ďalšiemu tímu bola prisľúbená hmotná podpora. Súčasťou programu konferencie bolo aj stretnutie so zástupcami týchto firiem, kde bol priestor pre diskusiu a nadviazanie spolupráce s firmami.


Oživenie priniesla aj možnosť zahrať si interaktívnu hru LARP, ktorá je tiež jednou z inovatívnych metód v oblasti práce s mládežou, či predstavenie jedinej a čerstvo vydanej publikácie svojho druhu - Šlabikár neformálneho vzdelávania, ktorý bol na konferencii slávnostne uvedený do života.


„Konferencie som sa zúčastnil prvýkrát a oceňujem, že sa na nej stretlo množstvo kľúčových aktérov v práci s mládežou. Mohli sme si tak navzájom vymeniť skúsenosti a inšpirovať sa. Ja osobne si odnášam z podujatia nové prístupy k mladej generácii, ktoré môžem využiť v oblasti neformálneho vzdelávania,“
hovorí účastník Jaro.


Táto konferencia je odpoveďou na potrebu neustále reagovať na potreby mladých. To chce nielen odvahu, ale aj odhodlanie meniť vlastné, zaužívané spôsoby práce s mladými, ale aj vnútorného nastavenia a myslenia každého z nás. Aby sme tak mohli spoločne vytvárať spoločnosť z ktorej mladí ľudia nebudú odchádzať, ale nájdu tu príležitosti a možnosti, vďaka ktorým prinesú do tejto krajiny VIAC.


Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie