Rozvoj mediálnej gramotnosti mladých

Rozvoj mediálnej gramotnosti mladých

Kedy?

28.1.2018

Kde?

SINAJ City Hub Trstená

V našich priestoroch SINAJ City Hub, to žilo aj počas vianočného obdobia a do nového roku 2017 sme vstúpili naplno s akreditovaným vzdelávaním „Rozvoj mediálnej gramotnosti“, pod vedením lektora Pavla Izraela - predsedu Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Michalom Kuzárom z V.I.A.C.


Účastníci 
počas programu bližšie spoznávali etické aspekty fungovania médií, ako prebieha mediálna manipulácia, a tiež, aké účinky môžu mať médiá. Program bol zameraný aj na násilie a sexualitu v médiách. Súčasťou bola aj kyberšikana a závislosť od internetu. Dôležitou témou, bola téma bezpečnosti na internete a tiež možnosti a spôsoby sebaprezentácie na internete.


Ako vnímali toto vzdelávanie účastníci?


„Hlbšie som si uvedomila, že médiá sa dajú využiť na dobré veci, na boj proti zlu a aj na tvorivú sebarealizáciu. Aktivity boli pre mňa inšpirujúce a môžem podobné aktivity využiť aj vo svojom povolaní. Podnetné boli aj informácie zo zákulisia médií, o alternatívnych médiách aj rôzne "pikošky".“


„Toto vzdelávanie ma obohatilo, kvôli rozhľadu v tejto téme a možnosti zažiť atmosféru prijatia a vzájomnej komunikácie, ktorá obohacuje.“


„Ďakujem za rodinnú atmosféru, výbornú prípravu lektora Pavla a neúnavnú službu Michala. Za dobrý námet využiť hru na učenie sa mladých.“Aj vďaka tomuto programu môžu účastníci vzdelávania viesť mladých ľudí s ktorými pracujú, ku kritickému hodnoteniu obsahov v médiách a k ich zodpovednému využívaniu.


Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie