Inklúzia nie je ilúzia Poprad

Inklúzia nie je ilúzia Poprad

Kedy?

27.11.2019 15:00 - 18:00

Kde?

Katolícka univerzita v Ružomberku (pracovisko Poprad), Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad

Po veľkom ohlase z workshopu na tému „Inklúzia nie je ilúzia“, ktorý prebiehal v Trstenej, sme chceli túto skúsenosť priniesť aj do Popradu a preto sme rovnaký workshop zrealizovali aj v rámci EDUpointu v Poprade. 

Workshop sa konal v priestoroch detašovaného pracoviska Katolíckej univerzity v Poprade pod vedením lektorky Zuzany Réveszovej, ktorá svojím empatickým prístupom postupne krok za krokom objasnila čo je inklúzia, aké sú inkluzívne stratégie a možnosti jej reálneho uplatnenia v praxi. Predstavila aj možnosti projektu Škola inkluzionistov a programu Kto chýba?.


Stretli sa tu učitelia zo stredných a základných škôl  spod Tatier, aby spoločne hľadali rozdiely medzi integráciou a inklúziou, a porozumeli tejto téme.


Bolo zaujímavé porovnanie rovnakej témy v dvoch rôznych regiónoch Oravy a Popradu. V oboch regiónoch viacerí učitelia zhodnotili, že aj napriek tomu, že o inklúzii sa toho veľa hovorí a píše, doteraz vlastne nevedeli, čo to reálne znamená. 


 „Nikdy by som neverila, že stačí tak krátky čas na pochopenie a uvedomenie si jednotlivých pojmov. Veľmi ma to posunulo a prinútilo sa zamyslieť nad témou inklúzie. Tento program by som určite odporučila aj svojím kolegom, pretože každý z nich by tu našiel cenné poznatky do praxe,“ zhodnotila účastníčka programu. 


Tešíme sa na ďalšie stretnutia.


Ďalšie najbližšie akcie