Efektívne rodičovské združenia

Efektívne rodičovské združenia

Kedy?

25.5.2021 od 15:00 do 18:00

Kde?

u Vás doma - online

Komunikácia s rodičmi je nevyhnutnou súčasťou práce učiteľa.

Často však prináša pre učiteľov náročné výzvy. Rodičovské združenie je ideálny priestor pre nadviazanie spolupráce medzi učiteľom a rodičmi, avšak skúsenosť ukazuje, ťa mnohokrát sa stáva skôr priestorom pre negatívne hodnotenie. Workshop bol zameraný na to, ako čo najefektívnejšie využiť čas rodičovského združenia s využitím princípov nenásilnej komunikácie.

Ako nastaviť komunikáciu s rodičom tak, aby rodičovské združenie nebolo len súhrn hodnotení, ale aby to bol čas, ktorý bude prínosom pre ďalšiu spoluprácu s rodičom a následný rozvoj žiaka nám priblížila lektorka
Andrea Lánczos - špeciálna a vysokoškolská pedagogička, lektorka v téme nenásilná komunikácia.

 

Tento workshop sa konal vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis v rámci siete EDUpointov na Slovensku.Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie