V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

20

november

1:FIRMA 8

Podnikáte? Hľadáte nové nápady, myšlienky, či inšpiráciu v oblasti podnikania? 1:FIRMA je ojedinelý koncept networkingu na Orave. Podnikanie nie je o konkurencii, ale o spolupráci a hľadaní riešenia.

22

november

Inšpiratívne raňajky 11

„Všade je pre nás na prvom mieste človek v núdzi. Pomoc nepočítame na tony zhodnotených potravín alebo tisíce rozdaných diek. Svet sa zmenil a humanitárny sektor nestíha reagovať.“

23

november

Rozvoj mediálnej gramotnosti

Ako sa v množstve mediálnch informácií zorientovať a využívať médiá tak, aby slúžili na dobro?

Keď som bol ešte celkom mladý, skôr ako som sa vydal do šíreho sveta, v modlitbách som si so všetkou úprimnosťou prosil múdrosť.

sirachova 51,13

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC