V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

01

júl

Požičovňa elektrobicyklov

Požičovňa pre znevýhodnené skupiny ľudí - seniorov, rodiny s malými deťmi a zdravotne znevýhodnení.

31

júl

Doučovanie žiakov ll. stupňa ZŠ

Vytvorili sme priestor v našich komunitných cetnrách v Námestove a v Trstenej, kde deti môžu prichádzať a pripojiť sa na online výučbu.

27

október

Koučing

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE - PRIHLASOVANIE OTVORENÉ

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC