V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

30

marec

Učiteľ a rodič - spolupráca a komunikácia

Online diskusná kaviareň pre učiteľov

03

apríl

Veľké veci

S blížiacimi sa Veľkonočným trojdním pripravujeme online sériu rozhovorov s názvom “Veľké veci”.

04

apríl

Prežiť pôst inak

Počas pôstu sme pre vás pripravili príležitosť prežiť toto pôstne obdobie inak. Prežiť ho spolu so všetkými. Pôstne výzvy s otcom Adamom Szustakom.


Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC