V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

12

apríl

Raňajky s inšpiráciou 16

Firemný biznis s mottom: Tu rastie radosť.

15

máj

Kurz pre rodičov tínedžerov

Tínedžeri potrebujú pochopenie, prijatie, rovnako ako vedenie či poznávanie hraníc.

18

máj

Vykroč 2019

Hore nohami je hlavná téma diecézneho stretnutia mládeže 2019 s názvom VYKROČ, ktoré sa uskutoční 18. mája 2019 v Poprade. Cestuj s nami autobusom z Oravy do Popradu aj ty.

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC