Ukončené projekty 2015 / 2016

Ukončené projekty 2015 / 2016

Naplno

Obdobie trvania: 12/2015 – 06/2016
Donor: Nadácia SPP


I don’t know what to do

Obdobie trvania: 08/2015 – 04/2016
Donor: Erasmus+


Kompas

Obdobie trvania: 01-12/2015
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR