Solidarity is my lifestyle

Solidarity is my lifestyle

Projekt je spoločnou iniciatívou 5 organizácií zo Slovenska, Českej republiky, Malty, Litvy a Lotyšska. Vychádza zo spoločne definovanej potreby, že sa nachádzame v časoch, kedy môžeme okolo seba stále vidieť veľké sociálne a ekonomické rozdiely medzi ľuďmi a rovnako aj neustále narastajúci strach mladých ľudí z týchto rozdielov a tým aj rastúcu potrebu vymedzovať sa voči tým, ktorí sú iní, čo vedie nielen k odmietaniu druhých, ale často aj k nenávistným prejavom v online aj off-line svete.

 

Počas výmeny sa chceme zamerať na jeden z troch definovaných aspektov solidarity – budovanie solidárneho postoja k druhým. 

Chceme mladým ľuďom dať zažiť týždeň plný́ praktických skutkov, na základe ktorých pochopia, čo solidarita naozaj je, a ako ju žiť. Rovnako ich chceme aj motivovať k dobrovoľníctvu ako k jednému z prejavov solidarity v praxi. Počas projektu chceme účastníkom ukazovať, ako solidaritu žiť naozaj v praxi, ako sa začať viac zaujímať o druhých ľudí, ako začať vidieť potreby druhých, ako si viac všímať tých, ktorí to potrebujú.

 

Projektu sa zúčastní 31 mladých ľudí zo zapojených krajín a 5 vedúcich skupín, celkovo 36 účastníkov + facilitátori a organizátori.

 

Partneri projektu:

Zak Malta

Latvijas Kristīgā Studentu Brālība, Lotyšsko

Ateitininkų federacija, Litva

Rodinné centrum Srdíčko z.s.

 

Obdobie trvania projektu: 02/2020 – 09/2022