Potrebujeme sa navzájom

Potrebujeme sa navzájom

Hlavným cieľom tohto nášho projektu bolo vytvoriť skupinu minimálne 45 seniorov, ktorí sa budú zapájať do konkrétnej pomoci utečencom, ktorí sú ubytovaní na Orave. 

 

V projekte sme realizovali tieto aktivity:

1. Vytvorenie pravidelnej skupiny seniorov, ktorá sa v komunitnom centre pravidelne stretávala a pre ktorú sme realizovali aktivity. Oslovili sme seniorov, s ktorými sme už pracovali, ale podarilo sa osloviť aj nových seniorov, ktorí na naše aktivity predtým nechodili. Na každú aktivitu potom prišlo aj  5 – 10 Ukrajiniek – predovšetkým matiek, ktoré sa potrebovali začleniť do miestnej komunity, alebo aj senioriek, ktoré prišli spolu so svojími deťmi. 

2. Spoločná výroba zdravotných pomôcok – seniori spolu s Ukrajinkami vyrábali antidekubitné pomôcky, vankúše, valce, vrecúška na čaj, chobotničky, senzomotorické pomôcky, manžetky na upevnenie infúzií, čiapky a šály pre DPP. Vyrobené pomôcky boli distribuované na paliatívne, novorodenecké a detské oddelenie do nemocnice Trstená, potom do Charity v Námestove a do ADOS Trstená. 

3. 3x sme spoločne zorganizovali aj Nordic Walking, ktorý mal medzi seniormi veľký úspech. Aj toto bol čas seniorov spoločne s utečencami z Ukrajiny, v rámci ktorého budovali svoje vzájomné vzťahy a spoločne spoznávali región. 

4. Realizovali sme podľa plánu aj poradenstvo pre seniorov. Celkovo sme poskytli počas projektu okolo 30 konzultácií. Seniori najčastejšie riešili samotu a ťažkosti s úradmi a s rodinnými vzťahmi.

 

 Vďaka projektu sa vytvorila skupina seniorov, ktorí sú motivovaní stretávať sa a pomáhať si navzájom a zároveň pomáhať aj nám v práci s tými, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú. Došlo k prepojeniu seniorov s utečencami, čo bolo obojstrannou výhodu pre obidve tieto skupiny, keďže Ukrajinky boli po príchode na Slovensko vystresované a nemali v Námestove žiadne vzťahy a zároveň seniori na druhej strane riešili svoju vlastnú osamelosť a neužitočnosť. Vďaka aktivitám projektu seniori zažili, že sú potrební, a že aj napriek svojmu veku stále môžu odovzdať veľa svojich skúseností, pričom Ukrajinky dostali podporu pri integrácii do miestnej komunity, ktorú potrebovali. 

Zároveň aj seniori sa viacej spoznávali medzi sebou a vedeli si byť navzájom podporou aj v konkrétnych náročných situáciách, ktoré niektorí z nich zažívali. 

 

Obdobie trvania projektu: 05 – 09/2022