Meeting point

Meeting point

Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k uznaniu zručností mladých ľudí nadobudnutých cez dobrovoľníctvo na trhu práce cez prepojenie dobrovoľníkov, firiem a neziskových organizácií.


Čiastkové ciele projektu:

- Umožniť mladým ľuďom využiť ich zručnosti a skúsenosti pre vstup na trh práce. 
- Vytvoriť riešenie postavené na spolupráci business sektoru, neziskových organizácií a mladých dobrovoľníkov. 
- Pripraviť mladých ľudí, aby boli schopní „predať“ svoju skúsenosť z dobrovoľníctva firmám a organizáciám na trhu práce.  
- Zlepšiť kvalitu práce s mládežou v zapojených krajinách cez uznávanie kompetencií získaných cez dobrovoľníctvo zo strany neziskových organizácií. 

 

Intelektuálne výstupy:

 

O1 Výskum medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi:

V rámci projektu sme zrealizovali dva výskumy:

1. Výskum medzi zamestnávateľmi: Cieľom bolo zistiť, či si uvedomujú hodnotu dobrovoľníctva, či sa stretávajú v životopisoch uchádzačov s informáciou o ich dobrovoľníckej skúsenosti, a na čo oni osobne kladú dôraz pri výbere nových uchádzačov pre svoje pracovné pozície. Do prieskumu bolo celkovo zapojených 175 zamestnávateľov zo všetkých zapojených krajín (60 z Rumunska, 65 zo Slovenska a 50 z Českej republiky). 

2. Výskum medzi mladými ľuďmi – Zrealizovali sme dotazníkový prieskum medzi dobrovoľníkmi s cieľom zistiť, či si uvedomujú, že dobrovoľníctvo rozvíja ich kompetencie, či vidia prepojenie s trhom práce a či uvádzajú svoje dobrovoľnícke skúsenosti vo svojich životopisoch, alebo či sa ich zamestnávatelia v rámci pracovných pohovorov pýtajú na ich dobrovoľnícku skúsenosť. Celkovo bolo do tohoto výskumu zapojených 330 dobrovoľníkov zo všetkých troch krajín (93 dobrovoľníkov z Rumunska, 179 dobrovoľníkov zo Slovenska a 58 dobrovoľníkov z Českej republiky). 

Správy z výskumu si môžete pozrieť tu: 

https://drive.google.com/file/d/11NvDWaJ1DLhdugCfPCvgMuHdUEwdRE5E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lU7I95YKuXmEM-pv5Sru4iEGDmszRLsN/view?usp=sharing

 

O2 Online platforma Meeting point

Online platforma je malou sociálnou sieťou, kde sa dobrovoľníci a zamestnávatelia môžu stretnúť a vzájomne kontaktovať. 

Platforma ponúka tieto možnosti:

Pre dobrovoľníkov:

- Vytvoriť si svoj profil na platforme, popísať svoje dobrovoľnícke skúsenosti a nechať si ich potvrdiť od organizácií, pre ktoré bola dobrovoľnícka činnosť vykonávaná. 
- Hľadať si na platforme ponuky práce alebo brigád. 
- Kontaktovať firmy a organizácie, ktoré sú na platforme registrované. 
- Vygenerovať si vlastný dobrovoľnícky životopis. 

Pre firmy a štátnu správu:

- Vytvoriť si svoj profil a uverejňovať ponuky práce. 
- Získať pre svoje pracovné ponuky mladých ľudí s overenými zručnosťami získanými cez dobrovoľníctvo. 
- Vyhľadávať a kontaktovať dobrovoľníkov na základe expertízy, ktorú požadujú. 

Pre neziskové organizácie a občianske združenia:

- Vytvoriť si svoj profil a uverejňovať ponuky práce. 
- Získať pre svoje pracovné ponuky mladých ľudí s overenými zručnosťami získanými cez dobrovoľníctvo. 
- Vyhľadávať a kontaktovať dobrovoľníkov na základe expertízy, ktorú požadujú. 
- Potvrdzovať svojím dobrovoľníkom ich dobrovoľnícke skúsenosti a získané kompetencie a písať im referencie pre zamestnávateľov. 

Platforma je bezplatne dostupná na tejto webovej adrese:

https://meetingpoint-online.eu

 

O3 Metodológia pre mladých ľudí

Posledným výstupom je spracovaná metodológia, ktorá je vo forme článkov uverejnená na platforme Meeting point. 

Metodológia má tieto 3 časti:

1.Pre dobrovoľníkov – obsahuje tieto témy: prepojenie dobrovoľníctva a trhu práce, kompetencie a ich rozvoj počas dobrovoľníctva, ktoré kompetencie sú potrebné pre trh práce, začni hľadať prácu – teraz, čo to je CV a čo do neho napísať, motivačný list a jeho dôležitosť, referencie a ich úloha v procese výberu zamestnancov, ako kontaktovať zamestnávateľa, príprava na interview, inšpirácie cez konkrétne príbehy. 

2.Pre dobrovoľnícke organizácie – ako pripraviť dobrovoľníkov na trh práce, prepojenie medzi neformálnym vzdelávaním, kompetenciami a dobrovoľníctvom, rozvoj kompetencií dobrovoľníkov, aké nástroje využiť pre potvrdzovanie kompetencií, ako napísať referencie, ako fungujú dobrovoľnícke centrá. 

3.Pre firmy a štátnu správu – učenie cez dobrovoľníctvo, výstupy výskumu, pozícia dobrovoľníctva na trhu práce, uznanie dobrovoľníctva. 

 

Multiplikačné aktivity

1.Business breakfast

- Na business raňajky pozveme zástupcov firiem a tiež malých podnikateľov a mimovládnych organizácií, aby sa stretli, porozprávali o dobrovoľníctve a jeho podpore na trhu práce a aby sme im predstavili platformu Meeting point. Chceme tiež vytvoriť priestor na identifikáciu spoločných potrieb v téme dobrovoľníctva pripraviť aj nadväznosť tento projekt.

 

 

2. Záverečná konferencia o dobrovoľníctve

Na konci projektu zorganizujeme konferenciu o dobrovoľníctve a jeho vplyve na trh práce pre mimovládne organizácie a tiež pre zástupcov podnikateľského sektora, škôl, samosprávy a mladých dobrovoľníkov. Konferencia bude trvať jeden deň a chceme tam predstaviť celý projekt a jeho výsledky. Chceme zorganizovať rôzne workshopy pre mimovládne organizácie, ako rozvíjať kompetencie mladých ľudí v rámci dobrovoľníctva, ako im pomôcť pripraviť sa na trh práce, ako zvýšiť vplyv ich práce na dobrovoľníkov atď. Pripravíme aj workshopy pre dobrovoľníkov, ako si nájsť dobrú prácu a ako svoje skúsenosti získané v dobrovoľníctve využiť na trhu práce.

 

Partneri projektu:

Pro Vobis, Rumunsko

Plán B, z.s., Česká republika

 

Obdobie trvania projektu: 02/2019 – 01/2022