Kolumbus - rozvojový program pre mladých

Kolumbus - rozvojový program pre mladých

Štartujeme program Kolumbus

 

Si práve na strednej škole a túžiš sa rozvíjať a rásť? Chceš objavovať svoje životné hodnoty a budovať ich? Chceš viac slúžiť druhým a objavovať, ako ťa nezištná pomoc môže naplniť?

 

Práve pre teba je náš nový program Kolumbus. 

 

Ako vieme z histórie, Krištof Kolumbus bol moreplavec, ktorý uskutočnil niekoľko plavieb cez oceán. Aj tvoj život je oceánom veľkých možností a ty v ňom plávaš. Možno často nevieš, ktorou cestou sa vydať. Preto ti chceme pomôcť nájsť tú najlepšiu cestu pre teba a objavovať, čo je pre teba v živote dôležité. 

 

Čakajú ťa tri zážitkové programy, v ktorých budeš objavovať seba samého a budovať vzťahy k druhým. Stretneš zaujímavých hostí, ktorých životná plavba bola a je náročná, a predsa dokázali veľké veci. Zúčastníš sa vzdelávacích workshopov, ktoré ti pomôžu lepšie sa pripraviť na cestu životom. Budeš diskutovať s druhými a hľadať odpovede na svoje otázky. Vyskúšaš si dobrovoľníctvo ako konkrétnu formu pomoci. Budeš dostávať výzvy, ktoré budeš napĺňať a plánovať si svoje osobné méty, na ktoré sa budeš chcieť dostať. 

 

Určite si vieš predstaviť, ako je akákoľvek plavba náročná. Preto ťa budú po celú dobu sprevádzať a podporovať ľudia, ktorí pracujú s mladými. A ako bonus dostaneš svojho osobného mentora. Ten bude tvojím kamarátom a pomôže ti prekonávať výsledky a dôjsť k cieľu. Bude ťa to stáť čas, ale ak sa ho rozhodneš investovať do seba, objavíš hodnotu tohto svojho rozhodnutia. 

 

No čo. Ideš do toho? Ak áno, prihlás sa na našom maily najneskôr do 15.3.2019.Prvý beh programu Kolumbus je za nami

 

Aj vďaka Vašej podpore sme v tomto roku získali z Nadácie Slovenskej sporiteľne v rámci grantového programu #mamnato finančné zdroje na to, aby sme mohli pilotne otestovať náš nový rozvojový program pre mladých ľudí Kolumbus. Od marca do októbra 2019 sme tak 15 mladým ľuďom ponúkli možnosť podpory pri formovaní ich osobnosti. Súčasťou podpory boli workshopy, zážitkové programy, inšpiratívne stretnutia s hosťami a otvorené diskusie na témy, ktoré „vôbec nie sú od veci“. Tieto spoločné stretnutia dopĺňalo individuálne sprevádzanie mentormi a  samostatná práca na zadaných úlohách. „Možno to vyzerá ako veľmi náročný program,“ hovorí Branislav Kožuch, „a naozaj to nebolo jednoduché, avšak teší nás, že mladí účastníci v tom videli zmysel a nevzdali to.“ Hlavnou prioritou programu pritom nebolo len odovzdať ďalšie a ďalšie vedomosti, ale sprevádzať mladých pri budovaní svojich vlastných názorov a postojov v oblastiach, ktorými mladý človek žije – vzťahy v rodine i s priateľmi, miesto v spoločnosti, sebahodnota a osobné talenty, túžba meniť svet, prijatie neúspechov a vlastných limitov, ... „Myslieť, chcieť, hľadať a žiť – sú štyri slová, ktoré charakterizujú činnosť nášho združenia, a práve tieto slová vystihujú aj základné piliere programu Kolumbus,“ dodáva Branislav Kožuch. Veríme, že sme mladým „Kolumbom“ pomohli naozaj odraziť sa od ich brehu, vyplávať na šíre more a aj objaviť novú zem, aby rástli ako osobnosti, ktoré majú odvahu stávať sa tvorcami a nie len byť obeťami. Ďakujeme vám i Nadácii Slovenskej sporiteľne za možnosť realizovať tento program.

 

A toto sú svedectvá niektorých mladých, ktorí sa programu zúčastnili:

 

Vôbec som nevedel, čo ma čaká, ale keď som videl výzvu, rozhodol som sa, že to skúsim. Vďaka tomu som objavil, že potrebujem na sebe ešte veľa pracovať, aby som prekonával svoju pohodlnosť a začal sa naozaj angažovať pre druhých. Som veľmi vďačný za návštevu krízového centra, vďaka ktorému som si mohol uvedomiť, že sú mladí, ktorí to naozaj majú v živote ťažké a aj napriek tomu idú. Bolo to pre mňa veľkou motiváciou, že aj ja chcem prežiť svoj život naplno a naplniť ho dobrom. 

 

Počas toho, ako som sa snažila napĺňať svoj osobný cieľ, som si uvedomila, ako je potrebné mať podporu. A to je to, čo by som chcela vo svojom živote – byť podporou pre ostatných, aby nestrácali silu a motiváciu dosahovať svoje ciele. 

 

Som naozaj vďačná za to, že som sa mohla programu Kolumbus zúčastniť. Stretla som skvelých ľudí, zistila som nové veci o sebe, a uvedomila som si, že aj ja môžem robiť veľké veci. Veľmi prínosné pre mňa bolo Otcovo srdce, kde som zažila ozajstnú hodnotu lásky. 

 

Bol to neskutočný čas, plný stretnutí, zážitkov, nových výziev, prekonávania samého seba. Veľakrát sa mi nechcelo ísť na stretnutie, ale keď som šiel, ani raz som to neoľutoval. Najviac mi dali asi zážitkové programy, kedy sme hrali rôzne hry a potom objavovali, ako reagujeme, ako sa správame v niektorých situáciách, aké sú naše silné stránky a na čom naopak potrebujeme pracovať. 

 

Ak by som mala ohodnotiť program Kolumbus, musím povedať, že to bol veľmi zmysluplný čas. Vďaka ľuďom, ktorí nás sprevádzali, som si uvedomila, prečo je dôležité žiť správne hodnoty a ukazovať ich aj mojím kamarátom, ktorí sú veľakrát v živote stratení. Vďaka Kolumbusu som objavila, na čom potrebujem u seba ešte pracovať, a uvedomila som si, že ak chcem zmenu, musím začať od seba. 

Súvisiaci obrázok