High Level

High Level

Fínske systémy práce s mládežou sú považované za najlepšie na svete a aj v našich krajinách sa veľa hovorí o fínskom modeli ako o vzore, ale nik si nevie predstaviť, ako ich systémy fungujú a čo z nich by sa dalo implementovať do nášho vzdelávania. Preto chceme pripraviť túto študijnú návštevu pre pracovníkov s mládežou a učiteľov. 

 

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť kvalitu neformálneho vzdelávania v našich krajinách

prostredníctvom inšpirácie z fínskych vzdelávacích organizácií, s osobitným dôrazom na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

 

V rámci študijnej návštevy chceme  navštíviť rôzne inštitúcie a mládežnícke organizácie tak, aby sme videli rôzne prístupy, ako sa vo Fínsku pracuje s mladými ľuďmi. 

Študijná návšteva bude vedená pracovníkmi s mládežou z Fínska, ktorí majú skúsenosti s prácou s mládežou a ktorí už majú skúsenosti aj s metodickým vedením študijných návštev.

Zapojené krajiny sú Slovensko, Fínsko, Estónsko a Česká republika. Študijnej návštevy sa zúčastnia 4 pracovníci s mládežou za Estónsko a Českú republiku, 8 pracovníkov s mládežou a 1 organizátor za Slovensko a 4 školitelia a 1 organizátor za Fínsko, celkom 22 účastníkov.

 

V rámci programu navštívime 11 mládežníckych organizácií, pozrieme si ich metódy práce a budeme diskutovať o ich úspechoch aj o prekážkach, ktoré musia prekonávať. Súčasťou študijnej návštevy bude aj metodická časť, kedy budeme diskutovať s pracovníkmi s mládežou o práci s mládežou vo Fínsku a o jej východiskách, poslaní a štruktúre, o profile pracovníkov s mládežou, o rozdieloch vo vzdelávacích systémoch našich krajín a pod.

 

Súčasťou programu bude aj neformálny priestor pre nadväzovanie partnerstiev.



Partneri projektu:

MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus

Salesiánské středisko volného času Don Bosco

Virtain Kaupunki

 

Obdobie trvania projektu: 08/2019 – 07/2022