Edupoint

Edupoint

Veríme, že práca s mládežou je dobrým krokom k ich osobnostnému rozvoju. Vieme, že je veľmi  dôležité podporovať mladých ľudí na svojej životnej ceste, aby sa z nich stali vyrovnané osobnosti s pevným charakterom, správnym hodnotovým rebríčkom, ktoré budú zodpovedné voči seba a svojmu okoliu. Snažíme sa v nich formou rôznych aktivít prebudiť a rozvíjať svoje talenty, aby si našli svoje miesto vo svete. 

 

Je pre nás prioritou venovať sa téme mentálneho zdravia, kde sa snažíme učiť mladých ľudí zdravému mysleniu a budovania si zdravého vzťahu k sebe samému aj k druhým. Vieme, že pre žiakov a študentov je práve učiteľ kľúčovou osobou, ktorá má v jeho živote nenahraditeľnú úlohu a veľkú moc. Preto pre pedagógov a pedagogických zamestnancov   organizujeme rôzne školiace kurzy a workshopy, zamerané na aktuálne témy rozvoja a podpory mladých ľudí. 

 

Po  dobrých skúsenostiach z projektov NeStEDU na Orave a EDUpoint v Poprade, sme sa rozhodli zriadiť EDUpoint Prešov. Prešov je veľká spádová oblasť a zároveň sú tam aj školy, ktoré pracujú s rómskymi deťmi, preto je pre nich potrebné venovať sa téme inklúzie. 

 

Každý mesiac sa snažíme pre učiteľov a pedagogických zamestnancov organizovať workshopy, v ktorých sa zameriavame na témy, ktoré vychádzajú z reálnej potreby ako vzdelávať zážitkom. Je potrebné, aby dieťa v škole zažilo úspech, bolo pozitívne motivované a s dobrou klímou v triede. 

 

A tak v spolupráci s Nadáciou Pontis je naším zámerom vybudovať  z EDUpointu miesto, kde sa budú učitelia stretávať,kde sa budeme navzájom inšpirovať, podporovať a nachádzať  nové inovatívne prístupy pre svoju prácu. 

 

Zastihla nás koronakríza, mnohým sa zmenil život, našu podporu potrebujú nielen deti, ale aj učitelia a riaditelia, aby sa naučili, ako čeliť novým výzvam spojeným s online výučbou.

 

Pozývame Vás začať túto zmenu prvým workshopom, ktorým oficiálne otvoríme EDUpoint v Prešove. Hlavné body workshopov  budú :  

                 -  Inklúzia nie je ilúzia 

                 -  Motivácia žiakov

                 -  Známka nie je všetko  

                 -  Neformálne vzdelávanie a inovatívne
                     metódy vo formálnom vzdelávaní 

                -  Vnímavosť, integrácia a sociálna inklúzia                                            

 

Projekt je spolufinancovaný s Nadáciou Pontis vo výške 93,84% financií, pričom tieto percentá predstavujú sumu 2500 €. Zvyšné financie 6,16%  sú z vlastných, alebo iných zdrojov,  čo predstavuje sumu 164 €.  Celková finančná hodnota projektu je 2 664,0 €. 

Tento program bol realizovaný v rámci vzdelávacieho prístupu “Creative learning environment.”