Crafting resilient youth

Crafting resilient youth

Spolu s našimi zahraničnými partnermi sa chceme zamerať na tému mentálneho zdravia mladých ľudí a pripraviť školiaci kurz pre pracovníkov s mládežou, aby sme zvýšili ich kompetencie, ako pracovať s mladými ľuďmi v tejto téme. 

 

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť prostredníctvom neformálneho vzdelávania a facilitačných zručností kompetencie pracovníkov s mládežou aby boli schopní vytvárať, designovať a implementovať workshopy, školenia, dlhodobé alebo krátkodobé vzdelávacie programy pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (vrátane NEETs), mladých ľudí, ktorí sú

ohrození marginalizáciou alebo pochádzajú z ťažkého socio-ekonomického zázemia.

 

Špecifické ciele projektu:

Predstaviť pracovníkom s mládežou široké spektrum aktivít pre podporu a rozvoj mentálnej reziliencie a naučiť ich využívať tieto aktivity v práci s mladými ľuďmi.

Vytvoriť komunitu na zmenu orientovaných pracovníkov s mládežou, ktorí budú podobne zmýšľať o téme mentálneho zdravia, budú si uvedomovať potrebu tejto témy u cieľovej skupiny mladých ľudí, a zároveň budú zvyšovať kvalitu práce s mládežou v téme mentálneho zdravia v zapojených krajinách.

 

Hlavnou aktivitou bude školiaci kurz, ktorý́ bude koncipovaný́ tak, aby postupne rozvíjal hlavnú tému a zároveň aby v jeho závere účastníci boli schopní vytvárať aktivity pre prácu s témou mentálneho zdravia, čo si počas školiaceho kurzu aj prakticky vyskúšajú.

Pre tento školiaci kurz sme nastavili tieto vzdelávacie ciele:

Získať hlbšie porozumenie princípov mentálneho zdravia a budovania reziliencie.

Pochopiť princípy neformálneho vzdelávania, základných nástrojov a teórií, na základe ktorých je postavené neformálne a zážitkové vzdelávanie.

Získať zručnosti pre využívanie a implementáciu metód neformálneho vzdelávania so zahrnutím témy mentálnej reziliencie.

Získať zručnosti pre využívanie a implementáciu nástrojov a rôznych metodológií pre rozvoj mentálneho zdravia a posilňovanie reziliencie.

Stimulovať kreativitu a sebavedomie účastníkov, aby boli schopní designovať nové nástroje pre posilňovanie mentálneho zdravia, ktoré budú odpovedať na potreby ich cieľových skupín.

 

Partneri projektu:

Asociatia Minteforte, Rumunsko

Zak Malta

Radi Vidi Pats, Lotyšsko

Ateitininku federacija, Litva

Don Bosco Szalézi Társasága, Maďarsko

Salesiánské středisko volného času Don Bosco Ostrava, Česká republika

 

Obdobie trvania projektu: 09/2020 – 04/2022