Europe for us, we for Europe

Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Bruseli schválila našej organizácii V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, 16. februára 2017 projekt s názvom: Europe for us, we for Europe č. 582712-CITIZ-1-2016-2-SK-CITIZ-TT v rámci programu Európskej únie Európa pre občanov 2014 – 2020, Aktivita 2 Podpora demokracie a občianska participácia, Opatrenie 2.1 Družobné partnerstvá miest, podporený finančným príspevkom vo výške 25 000 Eur.Hlavným cieľom projektu bolo podporiť aktívnu účasť občanov na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Projekt bol tiež zameraný na aktívnu podporu dobrovoľníctva ako prostriedku rozvíjania zručností mladých ľudí. Všetky aktivity, ktoré boli realizované v rámci projektu, sa niesli v duchu hodnôt a zásad EÚ, poznania EÚ prostredníctvom uplatňovania demokratických práv občanov, spolupráce a tolerancie v európskom priestore.

Vďaka projektu sa podarilo spojiť aktívnych občanov partnerských miest a organizácií zapojených do projektu, spoločne vybudovať komunitu bez hraníc, nájsť nové cesty pre rozvoj a podporu života v mestách a svojich komunitách a vzájomne sa podporiť k spoločnej angažovanosti pre lepší život v Európe.Všetky aktivity projektu: Europe for us, we for Europe podporeného programom Európa pre občanov sa konali v rámci mesta Trstená a jeho okolia v dňoch 8.-11. júna 2017.

Partnermi projektu boli: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (SK), Mesto Trstená (SK), Mesto Hořice (CZ), Mesto Isaszeg (HU), Gmina Jabłonka (PL), nezisková organizácia Trendum, o.p.s. (CZ) a občianske združenie Expression o.z. (SK).

Projekt: Europe for us, we for Europe bol spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov 2014 – 2020.

V rámci projektu Europe for us, we for Europe okrem programu špeciálne vyčlenenému pre partnerské mestá a organizácie boli časti programu podujatia, ktorých sa mohla zúčastniť aj široká verejnosť. V dňoch 9. – 10. júna 2017 naša organizácia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s mestom Trstená, Centrom voľného času v Trstenej a Mládežníckym parlamentom Trstenej zorganizovali Festival Za hranice, na ktorom sa mohli okrem partnerov projektu Europe for us, we for Europe, zúčastniť aj verejnosť, čím naša organizácia ponúkla verejnosti priestor participovať na aktivitách zahrnutých do projektu a byť ich súčasťou.

 

 

Viac informácií o projekte Europe for us, we for Europe, ktorý bol spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov, sa nachádza v nasledujúcom linku:

pdf súbor na stiahnutie: EURÓPA PRE OBČANOV - INFO O PROJEKTE

Fotografie z realizácie projektu Europe for us, we for Europe, konaného v dňoch 8.-11. júna 2017 v meste Trstená a okolí:

Mikolasik

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Kancelária: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
                   +421 948 849 922
                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                   www.ozviac.sk
IČO: 42 217 202
DIČ: 2023 297 287
Číslo účtu: IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251
BIC (SWIFT)CEKOSKBX