Viac pre rodinu

Slovo, s ktorým sa stretávame denne a na ktoré kladieme dôraz zvlášť v období Vianoc, je rodina. Rodina, ako miesto bezpečia, lásky, istoty... Avšak nie každý má to šťastie vyrastať v takejto rodine. Mnohí žijú v prostredí, kde nemajú veľa dôvodov na radosť. Mnohé z nich postihla choroba, násilie, závislosť, alebo sa ocitli v inej sociálnej núdzi a nevedia ju vlastnými silami prekonať.

Preto V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s firmou GARBIAR Stavebniny, vytvorili grantový program s názvom Viac pre rodinu. Program je zameraný na podporu rodín, ktoré sú „naše“, s ktorými sa bežne stretávame, ktorých členovia sú naši kolegovia, spolužiaci, priatelia a veľakrát ani netušíme, v akom prostredí žijú. Odkazom bolo motivovať ľudí, ktorí chcú, môžu a cítia, že im záleží na iných, k tomu, aby boli solidárni, vnímaví a ľudskí a aj takýmto malým činom pomohli priniesť radosť tam, kde na ňu nemajú veľa dôvodov.

Ktokoľvek z regiónu mal možnosť urobiť „veľkú vec“ pre iných – požiadať pre konkrétnu rodinu pomoc, ktorú daná rodina potrebuje. Dôležitou podmienkou bolo, aby k získaným financiám pridal svoju osobnú pomoc.

Pôvodný zámer bol prerozdeliť v grantovom programe medzi žiadateľov 2500 Eur. Marianna Garbiarová z firmy GARBIAR Stavebniny hovorí: „Po množstve žiadostí, ktoré k nám prišli a po prečítaní neuveriteľných a ťažkých osudov ľudí, ktorí medzi nami žijú a o ktorých mnohokrát ani nevieme, bolo tak ťažké vybrať koho podporiť, že sme sa rozhodli grant navýšiť do celkovej výšky 5560 Eur a niektorým rodinám sme pomohli materiálne. Mohli sme tak spoločne podporiť 26 rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo. Povzbudením pre nás bol aj prístup ďalších podnikateľov, ktorých sme oslovili a ktorí ochotne rodinám darovali pelety, či drevo na kúrenie.“

Vďaka tomu budú môcť rodiny absolvovať rehabilitácie so svojimi deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím, zabezpečiť si teplo na zimu, postarať sa o ležiacich členov rodiny v dôstojnejších podmienkach, či zabezpečiť si základné potraviny.

Napriek snahe pomôcť a podporiť čo najviac žiadostí, nebolo možné podporiť všetkých. Preto chceme v programe pokračovať aj v budúcom roku,“ hovorí Branislav Kožuch, predseda V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

Pred nami a tiež pred vami preto stojí výzva do ďalšieho roka... Buďme ľudskí, vnímaví a otvorení voči ľuďom, ktorí nás potrebujú,“ potvrdzujú zástupcovia donora, ktorí sú odhodlaní v podpore rodín pokračovať aj v roku 2017.

 

Mikolasik

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Kancelária: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
                   +421 948 849 922
                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                   www.ozviac.sk
IČO: 42 217 202
DIČ: 2023 297 287
Číslo účtu: IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251
BIC (SWIFT)CEKOSKBX