Zborovňa 2 - Dobré vzťahy a spolupráca v kolektíve

Zborovňa 2 - Dobré vzťahy a spolupráca v kolektíve

Kedy?

20.5.2021 od 15:00 do 18:00

Kde?

u Vás doma - online

„Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choď so svojím kmeňom.“ 

 

Toto africké príslovie odznelo počas workshopu, ktorý bol veľmi praktický. Zamerali sme sa na dobré vzťahy a spoluprácu v tíme, ktorá je predpokladom každej úspešnej školy. Avšak práve vzájomné vzťahy a spolupráca sú často „kameňom úrazu“ mnohých tímov. Aké sú príčiny a čo s tým?

 

Počas tohto workshopu sme sa dozvedeli odpovede nielen na tieto otázky. Hovorili sme o tom, kedy je tím efektívny a angažovaný. Zdôraznili sme význam dôvery v tíme a tiež ako dosiahnuť, aby bol tím funkčný. Každý účastník dostal pred workshopom pracovné materiály, s ktorými počas workshopu mohol priamo pracovať a v rámci praktických aktivít si urobiť analýzu vlastného tímu, aby následne mohol reálne zlepšiť fungovanie svojho tímu v praxi. 

 

Svoje cenné skúsenosti nám odovzdala lektorka Helena Rojkovičová - life, kariérny a business kouč, mentor, expert v projektovom a procesnom riadení, krízovom manažmente, ale predovšetkým v osobnom rozvoji a vzdelávaní. SIX SIGMA Black Belt a členka Mensy.

 

Ak ste sa v danom termíne nemohli zúčastniť, prinášame Vám tento workshop prostredníctvom záznamu. 

 

Pozrieť si záznam 

 

Tento workshop sme realizovali vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis v rámci siete EDUpointov na Slovensku. 

 Ďalšie najbližšie akcie