Vykroč 2019

Vykroč 2019

Kedy?

18.5.2019

Kde?

Poprad, Aréna

Hore nohami bola hlavná téma diecézneho stretnutia mládeže 2019 s názvom VYKROČ, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2019Poprade. 


„Chápem, že sa chceš zakoreniť. Ale pamätaj, kresťan nie je strom koreniaci v zemi, ale naopak. Je obrátený hore nohami. Korene má v nebi, u Boha. Tam čerpá miazgu a na zemi len vydáva svoje plody. Podľa vzoru vteleného Syna, ktorý sa rozdáva ľuďom práve preto, že patrí Otcovi.“


Tohoročné stretnutie mládeže sa uskutočnilo v Poprad Aréne, kde sa stretlo
750 mladých z celej diecézy. Mladých na úvod privítal generálny vikár Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., nasledovala katechéza o Božej láske, hriechu a spáse. Program pokračoval svedectvami. Po nich sme sa mohli spojiť na chválach, ktoré viedli ako hudobný hosť – Lamačské chvály. Počas obednej prestávky sme si mohli oddýchnuť pri miske gulášu vzadu za halou. Po obede mali mladí možnosť zúčastniť sa v stánkoch EXPO rehoľníkov a organizácii pracujúcich s mládežou. Počas poobedňajšieho programu, nám generálny vikár odpovedal otázky od mladých. Na záver sa odovzdávali certifikáty absolventom Diecéznej animátorskej školy. Vyvrcholením celého programu bola svätá omša v kostole sv. Cyrila a Metoda s generálnym vikárom Antonom Tyrolom a ďalšími kňazmi Spišskej diecézy. 


Keď Kristus vstupuje do života človeka, obracia ho hore nohami. Aj tvoj život môže byť iný, tak nečakaj, ži naplno a prinášaj Krista do tohto sveta. 
Ďalšie najbližšie akcie