Viac ako môj cieľ

Viac ako môj cieľ

Kedy?

6.6.2019 15:00-18:00

Kde?

SINAJ City Hub, Trstená

Viac ako môj cieľ, alebo ... nie je zodpovednosť, ako zodpovednosť

Workshop pre mladých

„Škola, krúžky, priatelia, povinnosti doma, rodičia, ktorí stále niečo chcú a ešte k tomu rozvoj vlastných záujmov. Mám byť zodpovední... Ale ako? Veď som si to predsa tak dobre naplánoval, ale nemôžem byť predsa všade. Mám toho toľko, a keď niečo nestihnem sú naštvaní. Veď musím mať čas aj na seba...Čo mám teraz urobiť?“

Ako urobiť tie správne rozhodnutia tak, aby som pri rozvoji vlastných záujmov vnímal aj iných? Aký signál dávam, a kam až môžu viesť moje rozhodnutia? Prečo je dôležité pri vlastných rozhodnutiach vnímať aj širší kontext? A čo spoločenská zodpovednosť? Hovorí mi to niečo?


Termín: 6.6. 2019

Čas: 15:00 - 18:00 hod.

Miesto: SINAJ City Hub

Cena: 10 Eur (Poplatok sa hradí priamo na mieste.)

Veková hranica: 15+

Prihlasovanie do 31. 5. 2019 do 12:00 hod. TU 

Lektor: Mgr. Juraj Vozár - zaoberá sa vzdelávaním, príbehmi a prevodom vedeckých poznatkov do fungovania inštitúcií a života ľudí. Hlavný zmysel svojej práce vidí práve v zjednodušovaní komplexných výstupov a ich pretvorení do jednoduchých nástrojov. Pri práci s firmami a verejnými inštitúciami mu pomáhajú vedomosti z oblasti medzikultúrnej komunikácie, kognitívnych vied a metodológie vzdelávania. Juraj je certifikovaným lektorom Rady Európy v rámci neformálneho vzdelávania, rád cestuje a učí sa od ostatných.

Tešíme sa na Vás.
Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie