Učiteľ - superhrdina, ktorý všetko zvládne

Učiteľ - superhrdina, ktorý všetko zvládne

Kedy?

16.6.2021 od 15:00 do 18:00

Kde?

online cez ZOOM

Zmena vzdelávania priniesla mnohé situácie, na ktoré učiteľ musel veľmi dynamicky reagovať. Neustále stál a stojí pred výzvami, novými požiadavkami a očakávaniami zo strany vedenia aj rodičov, pričom vykonáva svoje povolanie učiteľa v neustále meniacich sa podmienkach. Výzvou je tiež správanie žiakov, zosúladenie rodinného a pracovného života a mnoho ďalších vplyvov... V rámci tohto workshopu sa chceme spolu s vami zamyslieť nad tým, ako zvládnuť aktuálnu situáciu, ako sa pripraviť na ďalšie podobné situácie, ale zachovať si pritom mentálne zdravie. Ako znovu objaviť svoje zdroje, a ako sa v živote prepracovať k postoju wellbeingu?  Tesne pred koncom školského roka a začiatkom letných prázdnin sa s vami chceme podeliť o to, ako ich čo najlepšie využiť, aby ste ďalší školský rok odštartovali plný energie a chuti do vašej práce resp. poslania učiteľa.

 

Lektor: Michaela Bubelíniová - lektorka, koučka, mentorka a konzultantka, ktorá pôsobí v rozvoji ľudí aj tímov viac ako 15 rokov. Má skúsenosti z práce s veľmi rôznorodými cieľovými skupinami – od zamestnancov z rôznych firiem (na rozličných úrovniach riadení aj pracovných pozíciách), cez  učiteľov a pracovníkov v neziskových a mimovládnych organizáciách až po detí a mladých ľudí (študentov - najmä učiteľstva, sociálnej práce  a psychológie). Jedným z jej obľúbených prístupov k rozvoju je zážitkové učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností a ich následnej reflexie (experienciálna pedagogika) . Je spoluautorkou publikácie „Učíme (sa) zážitkom“. 

 

 

Termín: 16. 6. 2021

Čas: 15:00 - 18:00

Miesto: online cez ZOOM

Prihlasovanie do 15. 6. 2021 alebo do naplnenia kapacity tu:

 

Tento workshop budeme realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis v rámci siete EDUpointov na Slovensku.

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie