Učiteľ a rodič - spolupráca a komunikácia

Učiteľ a rodič - spolupráca a komunikácia

Kedy?

30.3.2021 o 17:00

Kde?

online u Vás doma

Online diskusná kaviareň, kde môžete z pohodlia vášho domova, pri vašej obľúbenej káve, diskutovať s kolegami na tému "Učiteľ a rodič - spolupráca a komunikácia" a zdieľať svoje skúsenosti, riešenia, prístupy a dobrú prax. 


Komunikácia medzi učiteľom a rodičom je jednou z tém, ktorú učitelia v našich spätných väzbách často spomínajú ako veľkú výzvu. Počas obdobia neosobného kontaktu a online vyučovania sa v tejto téme vynárajú aj mnohé nové otázky a výzvy. Ako komunikujete s rodičmi vy? Čo vnímate ako najväčšiu výzvu v komunikácii a čo sa Vám naopak veľmi osvedčilo? 

 

Príďte sa v rámci online diskusnej kaviarne podeliť o svoje skúsenosti a načerpať zo skúseností vašich kolegov. 

 

Facilitovať diskusiu bude Ľubica Matušáková.

 

Mgr. Ľubica Matušáková - pracuje vo V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v centre neformálneho a zážitkového vzdelávania AAPO. Je koordinátorkou inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov NeSt EDU a EDUpoint a akreditovaných vzdelávacích programov pre pracovníkov s mládežou. Venuje sa tiež témam inklúzie a vnímavosti najmä cez „Vnímajkov ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti“, ktorých je  aj autorkou.  

 

Prihlasovanie do 29. 3. 2021, alebo do naplnenia kapacity TU

 

Táto online diskusná kaviareň sa koná v rámci siete EDUpointov na Slovensku a je určená pre učiteľov, pracovníkov s mládežou, študentov pedagogiky a pracovníkov MVO.

 

Účasť je bezplatná.

Registrácia je nutná a záväzná.

Diskusná kaviareň je vhodná pre učiteľov, iných pedagogických pracovníkov, študentov pedagogiky, zástupcov MVO.

Počet miest je limitovaný. 

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie