Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Kedy?

26.5.2020 18:00 - 20:00

Kde?

u Vás doma - online

V rámci nášho inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov  EDUpoint a NeSt EDU sme sa zamerali aj na tému, ktorá je pre mnohých učiteľov veľkou výzvou a tou je: „Slovné hodnotenie nevezme talent a odvahu, pritom motivuje a povzbudí.“

 

S lektorkou Martou Páleníkovou, ktorá má so slovným hodnotením bohaté skúsenosti, sme hovorili o tom, ako správne slovne hodnotiť. Dozvedeli sme sa veľa nového, pracovali sme aj v online skupinách a priestor dostali aj na otázky účastníkov. 

 

Z množstva užitočných a podnetných informácií, ktoré počas workshopu odzneli, vyberáme niekoľko veľmi praktických rád:

 

  1. Slovné hodnotenie by malo byt adresné - smerovať ku konkrétnemu dieťaťu.
  2. Nemali by sme kopírovať z hodnotení iných.
  3. Aj v hodnotení komunikovať „jazykom vašej triedy“.
  4. Slovné hodnotenie píšeme v 3. osobe. - žiaka oslovíme menom - platí najmä na prvom stupni ZŠ; na druhom stupni môžeme použiť aj 2. os..
  5. Osobné pocity nepíšeme v 1. osobe jednotmého čísla. (napr. Ja pani učiteľka som rada- teší ma, pretože tým môžeme dosiahnuť to, že dieťa bude „pracovať kvôli nám“.
  6. Slovné hodnotenie má byť motivačné a odovzdávať pozitívny odkaz.
  7. Kritika ma byť konštruktívna a vecná.
  8. Aby sme nehodnotili žiaka aký je, ale aký má prístup k práci a ako pracuje so snahou, 

nepíšeme napr. „krásne spievaš“, ale zvolíme radšej „tvoj spev radi počúvame a máš peknú farbu hlasu. 

  1. Keď slovné hodnotenie napíšeme, odporúča sa dať ho prečítať niekomu inému aby bolo zrozumiteľné...

 

Pri tom všetkom treba vidieť pred sebou cieľ, ktorým je šťastný a spokojný žiak, ktorý sa chce učiť a napredovať. 

 

Vyberáme ešte niekoľko odkazov od lektorky workshopu Marty Páleníkovej, ktoré nás oslovili: 

„Čo dáme deťom v detstve do pomyselných ruksačikov, to si z nich neskôr budú vyberať.“

 

„Nie každý má talent na všetko.“

 

„Nikdy nezabudnime dbať na to, aby naša snaha odovzdávať deťom vedomosti, neprevýšila snahu vychovávať z detí dobrých ľudí.“

 

 

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie