Otvorme im spoločný svet

Otvorme im spoločný svet

Kedy?

3.3.2020

Kde?

SINAJ City Hub Trstená

Dievčatko ktoré nevidí, chudobný chlapec v roztrhaných teplákoch, dievčatko ktorému nič nechýba, chlapec s barličkou, či dievčatko s inou farbou pleti alebo Tmejka, Chcejko, Veselka, Boľko a Inka. Toto sú „Vnímajkovia - hračky, ktoré pomáhajú vnímať odlišnosti“, ktoré sú tak trošku iné, ako bežné hračky, ale o to viac rovnaké, ako "bežné" deti. Sú to inovatívne pomôcky vytvorené pre to, aby priniesli VIAC úplne na začiatku - v detstve...


V utorok 3.3. 2020 putovali do piatich vybraných materských škôl na Orave, aby priniesli niečo nové...


Vďaka Vnímajkom môžeme v rámci projektu „Otvorme im spoločný svet“, priniesť do materských škôl témy vnímavosti, a prispieť tak k budovaniu inkluzívneho prostredia. Zároveň chceme podporiť vytváranie priateľského prostredia, ktoré na jednej strane bude vytvárať atmosféru prijatia pre znevýhodnené deti, na druhej strane bude viesť deti, ktoré nie sú znevýhodnené k prijímaniu “inakosti” ako prirodzenej súčasti života. 


Počas úvodného workshopu, pani učiteľky z materských škôl v ktorých bude projekt prebiehať spoznali, ako s Vnímajkami pracovať a zároveň dostali k dispozícii pracovné materiály - omaľovánky, pracovné listy a rozprávky, s ktorými budú s deťmi celý mesiac pracovať. 


Takto chceme pomôcť pedagógom ale aj rodičom otvárať a komunikovať s deťmi citlivé témy odlišnosti „o ktorých sa nehovorí“ spôsobom, ktorý je pre deti najbližší a ľahko pochopiteľný - cez hru a rozprávku. 


Tešíme sa, čo tento pilotný projekt prinesie deťom, rodičom, ale aj učiteľom. Na záver projektu bude k Vnímajkom vytvorená metodika pre MŠ.

 

Viac informácií o projekte sa dozviete tu: https://www.ozviac.sk/project/otvorme-im-spolocny-svet

 

Tento projekt podporil „Srdce pre deti“.

(Vnímajkovia sú oficiálne registrovaný autorský výrobok a jeho kopírovanie a šírenie podlieha autorskému zákonu.)
Ďalšie najbližšie akcie