Národný týždeň manželstva 2020

Národný týždeň manželstva 2020

Kedy?

10.-17.2.2020

Kde?

Slovensko

Tento rok na Slovensku prebiehalo desiate výročie Národného týždňa manželstva, ktoré sa nieslo v téme Náš príbeh. Veď predsa každý spoločný príbeh manželov sa začína rovnako, spojením dvoch sŕdc.  Ale aké bude ich putovanie, to záleží len na nich. 


S touto myšlienkou sme aj my vstúpili do Národného týždňa manželstva. Vyhlásili sme súťaž s témou „Najoriginálnejšie výročie svadby“, aby sme si pripomenuli jeden z pekných okamihov nášho spoločného putovania. Mali sme možnosť prečítať si deväť príbehov, ktoré nám súťažiaci zaslali. Jeden z príbehov bol od pani Lenky, ktorá spomína:


“Krásne bolo asi prvé výročie, kedy sme si spravili deň, len sami pre seba. Išli sme spoločne do kina, potom na večeru. Na prvý pohľad nič extra. No boli sme mladí a keď ste s milovanou osobou, každá spoločná aktivita je nesmierne vzácna. Po štyroch  rokoch manželstva si najviac ceníme, keď máme raz za čas spoločný romantický večer iba pre seba.” 


Zo všetkých príspevkov sme vyžrebovali štyri. Hlavnú cenu, víkendový pobyt pre dve osoby, získala pani Lenka K a ďalšie tri sme ocenili vecnými cenami. Všetkým srdečne gratulujeme a sponzorom, ktorý poskytli ceny do súťaže, ďakujeme za podporu. 


Ďalšie podujatie bolo ponúknuté manželským párom, ktoré sa snažia riešiť  svoje problémy vo vzťahu, a tak sa posunúť ďalej. Niekedy je ťažké nájsť spoločnú reč  a vtedy je dobré porozprávať sa s niekým, kto nám vo vzťahu pomôže. Takúto možnosť využilo päť párov, ktoré sa stretli s párovým terapeutom P. Hvorkom z PORT centra hlbinnej psychológie. Veríme, že to bol príjemne a užitočne strávený čas. Svedčia o tom aj slová po stretnutí:

Pán Boh zaplať, že ste nám v rámci Národného týždňa manželstva poskytli možnosť, okúsiť párovú terapiu s profesionálnym párovým terapeutom. Už dávno som nad tým rozmýšľala a potrebovala to, no stále bolo viac "ale", ako sa to nedá.  A toto bola skvelá príležitosť! Naozaj som vám veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť a aspoň trochu sa posunúť so svojím zaseknutým vzťahom. Ďakujem aj pánovi psychológovi z Liptovského Mikuláša, že nám poskytol svoje služby. Nech to Pán Boh oslávi v jeho živote aj v práci. “

 

Nakoniec sme si aj my vo V.I.A.C.-ku pripomenuli tému Národného týždňa manželstva a spoločne sa stretli so svojimi manželmi či manželkami v The Izba, kde sme mali príležitosť vzájomne sa zoznámiť, pospomínať a priblížiť kolegom, ako sa začala naša spoločná cesta a čím je to naše manželstvo výnimočné. Bol to veľmi pekný večer, ktorý v nás upevnil nielen domáce puto, ale aj to kolektívne. 

 

Národnný týždeň manželstva skončil, avšak život ide ďalej. Prajeme všetkým manželom, aby bol ich spoločný príbeh pre nich vždy príbehom, ktorý žijú radi, aj keď nie vždy je jednoduchý. Nech ste požehnaní v jednote a stálosti svojho spoločného kráčania…

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie