Manželské večery

Manželské večery

Kedy?

13.2.-3.4.2019

Kde?

SINAJ City Hub, Trstená

Predstavte si rozprávkovo zariadenú miestnosť, skrášlenú vkusnými dizajnérskymi prvkami, nadýchanými závesmi so stolmi a stoličkami zaodetými do elegantného bieleho saténu. Sviečky vyžarujúce prívetivé tlmené svetlo, čerstvé kvety vo váze.  Túto romantickú atmosféru ešte podčiarkuje chutné naservírované jedlo a lákavý dezert. Ak si myslíte, že toto je opis luxusnej reštaurácie, pravda je niekde inde. Na takéto čarovné miesto sa počas troch mesiacov každú stredu podvečer menil Sinaj City Hub, aby privítal šesť odvážnych manželských párov, ktorým nie je ľahostajné, aké manželstvo žijú.

V dnešnej uponáhľanej dobe si popri pracovných, rodičovských a spoločenských povinnostiach manželia nájdu len veľmi málo času pre seba navzájom. V takomto  zhone z manželstva mnohokrát vyprchá tá zapaľujúca iskra, ktorá tam bola na začiatku. Vtedy pomôže krátke zastavenie, malé osvieženie manželského vzťahu.


Práve z tohto dôvodu sme v Komunitnom centre Sinaj zorganizovali v mesiacoch február až apríl kurz pod názvom
Manželské večery. Kurz pozostával z ôsmich stretnutí, pričom každé bolo zamerané na inú tému. Na poslednom záverečnom slávnostnom stretnutí mali manželia príležitosť obnoviť si svoje manželské sľuby.


Každý večer sa začínal spoločnou večerou manželov, nasledovali krátke prednášky na dané témy, doplnené svedectvami manželov o tejto problematike. Potom mali manželské dvojice priestor na cvičenia a diskusiu vo dvojiciach. Rozprávali sa len medzi sebou navzájom a vďaka tomu mali možnosť viac premýšľať o sebe navzájom, pocítiť spolupatričnosť, porozumieť svojim pocitom.


A čo účastníkom Manželské večery poskytli?


„Manželské večery sme považovali za čas, ktorý sme si museli na seba nájsť a zistili sme, že sa to naozaj dá. Získali sme veľmi dobré nápady a inšpirácie ako fungovať v manželstve.“


„Nevedel som, kde idem, ale páči sa mi tu. Dozvedel som sa viac o nástrojoch komunikácie. Máme spoločné zážitky ku ktorým sa môžeme vrátiť v prípade problémov. Uvedomil som si a určite ešte neskôr uvedomím ďalšie chyby, ktoré robím a ktorým sa môžem vyhnúť“  


„Vďaka manželským večerom som sa dozvedela viac o manželovi, ale hlavne o sebe. Učíme sa spolu komunikovať v manželstve.“


„Prekonali moje očakávania. Príjemné prostredie, nenásilné učenie na príkladoch, každý mohol ísť vlastným tempom, bál som sa očakávaného tlaku.“

 

„Je to obohacujúci čas, ktorý môžu manželia spolu veľmi príjemne stráviť. Nie je to len prednáška a cvičenia, ale naozaj milý romantický večer.“


„Všetko záleží len na nás, ako zodpovedne sa začneme starať o náš vzťah po tom všetkom, čo sme sa naučili a dozvedeli.“


Manželské večery vytvorili pre účastníkov priestor, kde si mohli uvedomiť dôležitosť neustáleho budovania vzájomného vzťahu, správneho pomenovania skutočností i situácií a ochotu meniť seba.


Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie