Lektor neformálneho vzdelávania

Lektor neformálneho vzdelávania

Kedy?

29.1.2018

Kde?

Oravské centrum mládeže, Trstená - Ústie nad Priehradou

Pracovníci s mládežou z rôznych kútov Slovenska prišli 5.- 8. 11. 2017 do Oravského centra mládeže, aby v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, získali a načerpali zo skúseností lektorov Tomáša Pešeka a RoMi Michalíkovej a posunuli kvalitu svojej práce s mládežou o level vyššie.

V prvej časti programu sa v priebehu štyroch dní učili vytvárať vzdelávací program, nastavovať ciele, voliť vhodné  metódy práce a rozvíjali potrebné vedomosti a zručnosti, aby boli schopní vytvárať vlastný vzdelávací modul.


V druhej fáze programu, počas posledného januárového víkendu 26.- 29. 1. 2018 prebiehala záverečná časť vzdelávania, tentokrát v priestoroch SINAJ City Hub v Tretenej. Počas niekoľkých veľmi intenzívnych dní v praktických ukážkach spoznali, ako sú na tom so svojimi lektorskými zručnosťami, na čom pracovať a čo zlepšiť. Získali nové zručnosti, spoznali nové lektorské metódy a tiež všetko potrebné pre vlastnú lektorskú prax. Súčasťou vzdelávania bola aj praktická časť, kde mohli uplatniť, čo získali počas prvej časti programu. V záverečnej časti prezentovali svoje práce a učili sa na vlastných skúsenostiach. To všetkopod vedením skvelých lektorov – Tomáša Pešeka a RoMi Michalíkovej.
A aké boli reakcie účastníkov vzdelávania?
Toto vzdelávanie viedli kvalitní lektori, ktorí sa každému účastníkovi snažili odovzdať čo najviac zo svojich skúseností na základe jeho osobitých potrieb. Každí z nás prišiel s inými vedomosťami, skúsenosťami a aj napriek tomuto faktu dokázali školenie postaviť tak, aby bolo atraktívne pre každého. Mne osobne toto vzdelávanie "zaplátalo medzery" ktoré som mala v „neformálku“. Veciam sme sa venovali dostatočne do hĺbky, mali sme šancu precvičiť si metódy a techniky. Najväčším prínosom pre mňa bola druhá fáza školenia, kde sme nadobudnuté poznatky aplikovali do praxe v našich vlastných výstupoch. Kvalitná spätná väzba ma posunula zas o level vyššie a ja sa cítim ako plnohodnotný lektor. Ďakujem :) (Alžbeta, absolventka programu)

 

Bolo to jedno z najlepších vzdelávaní ktoré som absolvovala - a veľmi pragmatické, čo ako pragmatik vysoko oceňujem. Veľmi prínosné bolo, že sme si naozaj podrobne prechádzali celý proces prípravy vzdelávacieho programu - od analýzy potrieb po hodnotenie. Veľmi mi pomohlo, že sme dosť pracovali s Bloomovou taxonómiou - lebo som jej veľmi nerozumela a potrebujem sa s ňou naučiť pracovať. Uvedomila som si, že vedieť dobre pomenovať ciele je naozaj kľúčové a pomenovanie  rôznych štýlov  učenia mi objasnilo veľmi veľa vecí v procese učenia. Myslím, že pre ľudí, ktorí reálne pracujú s neformálnym vzdelávaním a pripravujú vzdelávacie programy je to veľmi praktický vzdelávací program - neviem si ho vynachváliť. Veľmi mi pomohol zorientovať sa v procese prípravy vzdelávacích programov a bol veľmi zrozumiteľný. Naši lektori boli ukážkoví - ich prístup je neoceniteľný.  (Petronela, absolventka programu)Aj vďaka tomuto programu budú absolventi programu prinášať mladým s ktorými pracujú VIAC.Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie