Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Kedy?

7.11 - 5.12.2018

Kde?

SINAJ City Hub Trstená

K deťom nedostávame návod na použitie, aj keď dnes máme množstvo možností, akým spôsobom deti vychovávať. Veľakrát sa v tom však strácame a situácie v reálnom živote sú na míle vzdialené od teórií, ktoré sa nám ponúkajú. Aj pri najväčšej snahe dať deťom všetko to dobré z nás, potrebujeme podporu, alebo aspoň zdroj z ktorého môžeme načerpať...

Aj my v Komunitnom centre často dostávame otázky o výchove, na ktoré niekedy nedokážeme nájsť správnu odpoveď. Preto sme sa rozhodli reagovať a priniesť pre rodičov niečo, z čoho by mohli čerpať.


V termíne od 7. novembra do 5. decembra 2018 sa v priestoroch Komunitného centra konal Kurz pre rodičov detí do 10 rokov, ktorý zahŕňal 5 stretnutí, z ktorých každé bolo zamerané na inú tému v oblasti výchovy.


Kurzu sa zúčastnilo 14 rodičov, ktorých k účasti priviedla túžba viac pochopiť svoje deti a nájsť odpovede na otázky, s ktorými sa pri svojich deťoch stretávajú. Ako budovať u detí dôveru? Ako správne stanoviť hranice? Ako reagovať v situáciách, v ktorých sa dieťa učí pracovať so svojimi emóciami?


Tvorcami kurzu o výchove sú manželia Nicky a Sila Lee, ktorí spoločne vychovali štyri deti a pracujú v službe rodinám už vyše desaťročie. Tí nás prostredníctvom DVD previedli cez rôzne témy. Postupne odkrývali odpovede na otázky, ako budovať pevné základy v rodine, ako napĺňať potreby našich detí, vedieť stanoviť hranice, učiť deti zdravým vzťahom  a tiež sa zamerať na dlhodobý cieľ ako rodina. 


V rámci každého stretnutia nechýbala diskusia, v ktorej rodičia zdieľali svoje skúsenosti vo výchove. „Kurz bol pre mňa veľmi obohacujúci, hlavne skupinové diskusie. Podarilo sa mi veľa pozitívnych zmien zaviesť doma. Bolo dobré vedieť, že nie som v tom sama, že nerobíme jediní chyby,“ hovorí účastníčka kurzu.Medzi najdôležitejšie veci, ktoré sa účastníci na kurze naučili bolo porozumenie deťom, pohľad na situácie v rodine optikou dieťaťa, povzbudenie k prejavovaniu lásky a v odvahe stanovovať hranice vo výchove a trvať na nich. Ako hovorí mamina, ktorá sa kurzu zúčastnila: „Počas tohto kurzu som začala na sebe viac pracovať, zaviedla som rituály a začala som viac chápať správanie dcéry, prečo robí čo robí.“

 

Tešíme sa každej malej zmene v rodinách.Bolo úžasné zistiť, že na to nie sme sami. Každý z nás sa môže naučiť, ako zlepšiť aj tú najlepšie fungujúcu rodinu.


 

 

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie