Kroky k lepšej škole

Kroky k lepšej škole

Kedy?

11.12. 2019, 15:00 - 16:30

Kde?

KU v Ružomberku-Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad

„Ak v triede nie je pocit lásky a spravodlivosti, môžete vymýšľať akékoľvek inovácie a nebude to fungovať.“ 


Aj toto posolstvo odznelo od Bohdana Hroboňa – jedného z hostí v rámci EDUpointu v Poprade, kde dňa 11.12. 2019 prebiehala diskusia na tému „Kroky k lepšej škole“, ktorá priniesla prítomným účastníkom veľa inšpirácie... 


Hosťami boli: 


Martin Šmilňák - riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Bardejove, ktorej súčasťou je aj Gymnázium sv. Jána Bosca, na ktorom je bilingválne päťročné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl s výborným prospechom. Za 9 rokov zo skrachovanej školy, ktorú mesto vyradilo zo siete škôl, dokázal spoločne s ďalšími ochotnými ľuďmi kompletne zrekonštruovať školu cez desiatky projektov, sponzorov, brigády a podobné aktivity. Vytvoril gymnázium, ktoré odráža potreby jednotlivých žiakov aj potreby spoločnosti. Vychováva novú generáciu študentov a pripravuje ich pre budúcnosť. Spolupracuje s najkvalitnejšími zahraničnými školami a jeho cieľom je transformovať školský vzdelávací program partnerskej školy vo Veľkej Británii do slovenských škôl.


Bohdan Hroboň – riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine, ktoré zahŕňa spojenú školu od MŠ po SŠ, Biblickú školu a Nadáciu kresťanského vzdelávania. Zároveň pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Trnavskej univerzite. Pochádza z farárskej rodiny a pre svoju vieru a angažovanosti v práci s mládežou zažil mnohé prekážky, vrátane výsluchov ŠTB. To ho však neodradilo a aj napriek tomu, že učiteľov a školy od detstva bytostne neznášal, stal sa učiteľom a pracuje v školstve. Študoval na dvoch slovenských vysokých školách a keď zistil, že učiteľstvo a štúdium (najmä Biblie) mu prináša radosť a je to jeho poslanie, chcel to robiť poriadne a získať to najlepšie, čo existuje. Preto sa rozhodol pre štúdium v zahraničí; najprv v troch školách v USA a potom na Oxfordskej univerzite. Svoje skúsenosti teraz uplatňuje doma, pretože vo svojom poslaní nevidí len odovzdávanie teórie, ale najmä to, že môže byť súčasťou reálnej zmeny k lepšiemu v Slovenskom školstve a tak aj v životoch ľudí.


Diskusia sa niesla v príjemnej atmosfére a spolu s moderátorom Michalom Kuzárom a našimi hosťami,  sme bližšie spoznali pozitívny príklad fungovania Cirkevnej spojenej školy v Bardejove, a tiež fungovanie Centra Kresťanského vzdelávania v Martine. Diskutovali sme o tom, kde sú naše školy dnes, čo ponúkajú, a aké sú ich možnosti. Prečo  jedna škola bojuje o prežitie, zatiaľ čo iná musí odmietať žiakov kvôli veľkému záujmu? V čom je ten rozdiel? Čo navyše školy ponúkajú a čo inde chýba? 


„Neštátne školy sú super v tom, že Vás ten nedostatok naučí tvoriť, vymýšľať, meniť a hľadať cesty,“ povedal Bohdan Hroboň. 


Hovorili sme aj o tom, ako sa môžu žiaci aj školy vzájomne inšpirovať. Ako povedal Martin Šmilňák: „My potrebujeme mať v škole slabého aj šikovného žiaka, aby sa mohli od seba navzájom učiť.“ Odznela aj téma, čo všetko môžu spraviť pre svoje lepšie fungovanie a ako na to môžu získať zdroje. Dôležitou súčasťou diskusie bolo aj to, ako získať pre svoju školu dobrých učiteľov a čo robiť v prípade, ak učitelia nie sú naladení na zmeny. Súčasťou diskusie bola aj úloha rodičov pri fungovaní školy ako aj to, ako nájsť s rodičmi spoločnú reč. Ďalšou témou diskusie bola Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Do diskusie sa so svojimi otázkami aktívne zapájali aj účastníci, ktorými boli riaditelia škôl, zástupcovia aj učitelia. Rozprávali sme o povinnosti škôl vychovávať mládež k dobrovoľníctvu. Ukázali sme im spôsoby ako konať, aby bola koncepcia praktická a zaujímavá pre študentov vzhľadom k ich dobrovoľníckej aktivite a predstavili sme im projekty, do ktorých sa môžu so svojimi školami zapojiť.


A akými slovami hodnotili túto diskusiu účastníci?


Zaujímavá, poučná, inšpiratívna, vtipná, praktická, akčná, príjemná, prínosná, otvorená, zo života, super.


„Som rád, že ste s touto témou prišli aj k nám na východ, pretože naše školy sú často zabudnuté a dostáva sa im to posledné.“ Zhodnotil jeden z účastníkov diskusie.


Tešíme sa na Vás v Novom roku, pretože už v januári nás čaká ďalší workshop na tému Motivácia žiakov v učiteľskej praxi s lektorom Dávidom Králikom. 


Prihlasovanie bude otvorené po Novom roku...Ďalšie najbližšie akcie