Konferencia YoDel

Konferencia YoDel

Kedy?

12.3.2018

Kde?

Tatranská Galéria Poprad

Konferencia o nových prístupoch k mladej generácii YoDel prebiehala 12. marca 2018 v Tatranskej galérii v Poprade.Cieľom konferencie bolo prinášať nové prístupy v oblasti práce s mládežou a podnietiť k zmene. Nájsť odvahu vystúpiť z rámca zaužívaných stereotypov a byť otvorený novým myšlienkam a prístupom vo vzťahu k mladej generácii.


Tento typ konferencie bol jedinečný tým, že vytvoril spoločný priestorpre podnikateľov, zástupcov firiem, pedagogických pracovníkov, a tiež pracovníkov s mládežou z neziskových organizácií,  ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť  priamo reagovať na potreby mladých ľudí. Zúčastnilo sa jej viac ako 120 účastníkov zo všetkých spomínaných sektorov, ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť  priamo reagovať na potreby mladých ľudí avidia potrebu zmeny v práci s nimi.


Program konferencie bol zložený z hlavných tém, diskusií a workshopov. O kvalitu sa postarali speakri a lektori, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti práce s mladými ľuďmi.


Hlavné témy konferencie predstavili: Tomáš Pešek, lektor v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni, predstavil nové trendy v oblasti práce s mládežou. Marián Kolník, mentor vrcholových manažérov a lektor Client Partner spoločnosti FranklinCovey, hovoril o význame dôvery zo strany autority. Ján Smolka, programový manažér The Duke of Edinburgh's International Award Slovakia, zdôraznil význam spolupráce. Tomáš Janeček,programový manažér Nadácie Pontis, priblížil význam inšpiratívneho vzdelávania. Janette Mazíniová Motlová, zakladateľka neziskovej organizácie EDUMA a držiteľka ocenenia „Lektor roka“, ukázala, ako predsudky a stereotypy môžu zničiť potenciál mladého človeka.


Diskusie a workshopy obohatili aj Ján Machajdík, líder výchovného a hodnotového piliéra ZŠ NARNIA; Martin Martinkovič, konzultant spoločnosti IBM pre vzťahy s univerzitami, Miroslava Cehelská,projektová manažérka v IBM International, Róbert Kičina,manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o. a koordinátor vzniku Aliancie pre mladých, a tiež aktívni mladí, ktorí sa o svoje názory podelili v diskusiách.


V diskusiách odzneli témy medzigeneračného napätia a ochoty meniť vlastné zmýšľanie. Súčasťou bola tiež téma očakávaní od mladých a skutočnej reality. Diskutovalo sa aj o možnostiach medzisektorovej spolupráce, ktorá do práce s mládežou prináša mnoho možností. Program pokračoval praktickými workshopmi, v ktorých účastníci zistili, ako budovať rovnocenné partnerstvo v rámci spolupráce, ako odovzdávať hodnoty mladým a budovať v nich dôveru, či ako podporovať ich potenciál. Zistili tiež, aké sú výhody zamestnávania mladých zo znevýhodnených skupín.


„Myšlienka tejto konferencie je jedinečná. Moju prácu s mládežou podstatne ovplyvní v tom, že zmenila môj uhol pohľadu. Pomohlo mi to pozrieť sa na svoj tím, ktorí vediem, ako na niečo vzácne a túžim do neho investovať čo najviac. Vážim si zápal a kvalitu, ktorú sme mohli na konferencii zakúsiť, ako aj každý záujem o mladých ľudí na Slovensku,“ povedala účastníčka konferencie.


V prvom ročníku sme sa zamerali najmä na všeobecné témy, ktoré oslovia širšiu cieľovú skupinu. Hodnotenie zo strany účastníkov konferencie bolo pozitívne. Zo spätnej väzby však vyplynula potreba ďalšieho ročníka konferencie s možnosťami rozšírenia a obohatenia programu o ďalšie témy, ktoré budú viac špecificky zamerané.


Tešíme sa na ďalší ročník konferencie. Viac si môžete prečítať na BLOGU.

  

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie