Grant VIAC pre rodinu 2022

Grant VIAC pre rodinu 2022

Kedy?

19.4.2022

Kde?

Orava

Grantový program pre všetkých ochotných a vnímavých ľudí, ktorým záleží na životoch svojich susedov a spoluobčanov.

 

Mnohé rodiny sa v dnešnej dobe nachádzajú v zložitej životnej situácii. Ešte náročnejšie to majú tie, v ktorých na výchovu dieťaťa je len jeden z rodičov. Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne – zlyhanie, rozchod či náhle úmrtie. Takéto rodiny častokrát prežívajú zo dňa na deň. Je pre nich náročné platiť účty alebo financovať chod domácnosti. Osamelí rodičia sa nemôžu spoliehať na svojho partnera pri starostlivosti o deti alebo financovaní nákladov v domácnosti. Ak musia uhradiť niečo mimo bežného rozpočtu, môže tak nastať problém, ktorý posúva rodinu do ešte väčšej chudoby. 


O svojich ťažkostiach možno nehovoria nahlas, ale ich život je spojený s námahou, trápením a starosťami. Napriek tomu žijú, snažia sa a veria, že môže byť lepšie.

 

Na pomoc rodinám v takejto situácii sa firma GARBIAR Stavebniny s.r.o   a  V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže rozhodli zamerať tento ročník  grantového programu, VIAC pre rodiny, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy!

 

Cieľom nášho grantu je aktuálne reagovať na potreby osamelých rodičov v nepriaznivých životných situáciách a pomáhať im vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom môžu žiť. 

Pre tých, ktorí chcú pomáhať, je to príležitosť, využiť grant na pomoc takejto rodine. 

 

Pozývame všetkých, ktorí chcú pomáhať konkrétnym skutkom, aby sa zapojili do grantového programu „VIAC pre rodinu“. 

Spoločne môžeme vytvoriť priestor, kde sa dajú meniť slová na skutky.  


Pre koho?
Prostredníctvom grantového programu chceme spolu s vami zvýšiť kvalitu životných podmienok rodín, v ktorých je len jeden rodič alebo deti vychováva starý rodič. 

 

O grant môžu požiadať jednotlivci (nie organizácie) pre konkrétnu rodinu ktorá je v takejto situácii alebo samotné jednorodičovské rodiny pre seba. Žiadať môžu iba osoby staršie ako 15 rokov (ak sú žiadatelia vo veku 15 – 18 rokov, zmluvu musí podpísať ich zákonný zástupca). 

 

Ak vo svojom okolí poznáte takéhoto osamelého rodiča alebo máte v triede spolužiaka z takejto rodiny, napíšte nám jeho príbeh a spolu môžeme prispieť k tomu, aby sa im žilo ľahšie... Na čo môžu byť použité poskytnuté peniaze? 

 

Príspevok môže byť použitý na zabezpečenie toho najnevyhnutejšieho pre fungovanie domácnosti :

-na materiál pre nevyhnutné opravy, úpravy a rekonštrukcie v domácnosti (napr. farba na vymaľovanie bytu, dlažba na rekonštrukciu kúpeľne, nevyhnutná úprava detskej izby, dokúpenie zariadenia pre sfunkčnenie bývania a pod.) 

-na zabezpečenie paliva na kúrenie 

-na nákup potrebných spotrebičov do domácnosti (napr. práčka, chladnička, sporák, rúra na pečenie, kotol na kúrenie a pod.) 

-na podporu vzdelávania a rozvoj talentu pre dieťa s duševnou poruchou ( napr. porucha správania, úzkostná porucha, poruchy pozornosti, špeciálne poruchy učenia, detský autizmus a iné.), napríklad na zakúpenie pomôcok: balančná doska,  hmatové pomôcky, terapeutické hojdačky a pod., 

 

Maximálna výška podpory pre jednu rodinu je 400,- €. Príspevok môžete žiadať iba pre rodiny z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo

 

Poskytnuté peniaze nesmú byť použité na splácanie dlhov, úverov a pôžičiek! 

 

Vďaka nezištnému prístupy firmy GARBIAR Stavebniny s.r.o. sme za roky 2016 - 2021 mohli podporiť 121 rodín z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo,  celkovou sumou 27 140,-€.  

 

Kde a ako treba posielať žiadosti? 

 

Žiadať môžete iba vyplnením online žiadosti, ktorú nájdete TU  

 

Uzávierka podávania žiadostí je 19. 04. 2022 do 24.00 hod.

 

Chceme,  aby príležitosť na pomoc dostalo čo najviac našich rodín. Z tohto dôvodu rodiny, ktoré dostali príspevok z grantu VIAC pre rodinu v roku 2020 alebo 2021, sa do tohtoročnej výzvy zapojiť nemôžu.

 

Pri hodnotení budeme zohľadňovať, či je žiadosť opodstatnená, presvedčivá, realizovateľná a tiež osobnú angažovanosť, citlivosť a ľudský prístup samotného žiadateľa. Preto je dôležité pri vypisovaní žiadosti dôkladne opísať situáciu, v ktorej sa rodina nachádza i opodstatnenosť nákladov potrebných na zlepšenie situácie v rodine.

 

Časový harmonogram: 

 

Program otvárame 01. 03. 2022. Uzávierka prijímania žiadostí je 19. 04. 2022 o 24:00 hod. Do tohto termínu musia byť žiadosti predložené len v elektronickej podobe. 

Všetky prijaté žiadosti posúdime a odborná  komisia rozhodne,  ktoré z nich podporíme. Vybraní žiadatelia  budú informovaní telefonicky alebo mailom po 11.05.2022. 

 

Poskytnuté finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do  30. 10. 2022

 

Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám na ne odpovedia na: sinaj@ozviac.sk, tel.: +421 949 254 742

 Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie