Doučovanie žiakov ll. stupňa ZŠ

Doučovanie žiakov ll. stupňa ZŠ

Kedy?

Do 31.7.2021

Kde?

KC Sinaj Trstená a KC Námestovo

Nevyhovujúce podmienky na učenie, chýbajúca odborná podpora, slabé technické vybavenie či internetové pripojenie, strata motivácie učiť sa. V období pandémie „chodenie do školy“ prinieslo domácnostiam monožstvo prekážok, ktoré musia rodičia a deti prekonávať.
 

Nás táto situácia podnietila zamyslieť sa a reagovať. Vďaka Nadácii ZSE a projektu Cez Limity sme vytvorili priestor v našich komunitných centrách v Námestove a v Trstenej, kde deti môžu prichádzať a pripojiť sa na online výučbu. Stála prítomnosť mentora im zabezpečuje, aby sa počas výučby a doučovania naozaj učili, a aby tento čas využívali efektívne.


V nasledujúcich týždňoch môžu využívať aj ponuku poobedného doučovania z predmetov, ktoré potrebujú doučiť.
Chceme mladým, žiakom na II. stupni ZŠ pomôcť dohnať zameškané učivo a prispieť k tomu, aby boli čo najmenej znevýhodnení aktuálnou situáciou.

 

Pre viac info nás kontaktujete na tel. č. Komunitné centrum Námestovo : 0904 539 283 alebo Komunitné centrum SINAJ Trstená : 0949 254 742Prihlásiť sa môžete v tomto odkaze : https://viac.typeform.com/to/fj6u3LrF

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie