Centruško

Centruško

Komunitné centrum Sinaj

Kedy?

18.11.2019

Kde?

SINAJ City Hub Trstená

 

Komunitné centrum Sinaj organizuje stretnutia Centruško pre klientov so  špecifickými potrebami. Pre ľudí s hendikepom a ich rodiny. Cieľom týchto stretnutí je podporovať rozvoj a integráciu znevýhodnených občanov do spoločnosti.

 

Čas stretnutí je pravidelný, dvakrát do mesiaca, vždy v pondelok v nepárny týždeň, od 15h do 18h. 

 

Aktivity, ktoré počas stretnutí vykonávajú klienti sú rôzne. Sú to napríklad činnosti na podporu a udržanie alebo rozvoj jemnej motoriky, tiež nacvičujú samoobslužné schopností, aby sa dokázali obslúžiť sami, podľa svojej miery postihnutia. Je to taktiež priestor, kde si ľudia so znevýhodnením môžu realizovať svoje vlastné aktivity.

 

Tešíme sa na každého, kto k nám zavíta.Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie