Trstená 2020 - Spoločne v Európe

Trstená 2020 - Spoločne v Európe

Inšpirácia

V dňoch 10. 11. 2022 -⁠ 12.11.2022 sme sa zúčastnili realizácie
medzinárodného projektu „TRSTENÁ 2020 – SPOLOČNE V EURÓPE“, ktorý sa
konal v meste Trstená (Slovenská republika).

Na projekte sa zúčastnili delegácie spriatelených európskych samospráv a
neziskových organizácii z mesta Trstená (SK), z gminy Jablonka (PL),
gminy Czarny Dunajec (PL), Gminy Miasta Ozorkow (PL), Gminy Tomice (PL),
Mesta Isaszeg (HU), mesta Hořice(CZ), města Žirovnice (CZ), mesta
Želiezovce (SK), z
Comite de Jumelage „Pays de Bray -⁠ Orava (Francúzsko), OZ V.I.A.C. -⁠
Inštitút na podporu a rozvoj mládeže a OZ MAS ORAVA -⁠ Rozvojové
partnerstvo pre územie Hornej Oravy (SK).

V rámci odborného programu partneri projektu diskutovali o budúcnosti
Európy, ďalšej spolupráci a aktívnej účasti občanov na tvorbe miestnych
a regionálnych politík. Diskutovalo sa na témy vplyv COVID 19 a vojna na
Ukrajine na sociálnu realitu samospráv a miestnych komunít. Partneri v
rámci kultúrneho programu sa zúčastnili tradičného remeselného jarmoku s
ukážkami tvorivosti ľudových remeselníkov, prezentácie kultúrneho
dedičstva, gastrofestivalu -⁠ ochutnávka originálnych špecialít
partnerov, tvorivých dielni a workshopov na uchovávanie tradícii a
zvykov partnerov. Vyvrcholením
celého projektu bol Európsky partnerský turnaj v kolkoch.

Projekt „TRSTENÁ 2020 – SPOLOČNE V EURÓPE“ BOL SPOLUFINANCOVANÝ
EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROGRAMU EURÓPA PRE OBČANOV

Info. o projekte