Misie s Domovom Srdca

Misie s Domovom Srdca

Inšpirácia

Misie v zahraničí v spolupráci s Domovom Srdca  sa konajú pri ľuďoch, ktorí sú na okraji, opustení, žijú izolovane - v chudobných štvrtiach, na odpadových skládkach, v útulkoch, sirotincoch, väzniciach, domovoch dôchodcov. Osamelosť a vylúčenie sú hlavnými príčinami utrpenia v chudobných aj bohatých krajinách a Domov srdca sa svojou misiou snaží cez dobrovoľníkov do tejto osamelosti vstúpiť.  

 

To je Domov Srdca, ktorého môžeš byť súčasťou AJ TY. 

 

V čom spočíva misia: 

 

“Kráčame bok po boku s tými, ktorých život je naplnený trápením a prostredníctvom vytvárania osobných vzťahov, ktoré odhaľujú krásu a dôstojnosť každého človeka, ponúkame utešenie Kristovho milosrdenstva a Máriinho súcitu.”

 

Súčasť misie: 

  • komunitný život - 4-7 mladých ľudí, ktorí sú situovaní v znevýhodnených oblastiach a ktorí zdieľajú jednoduchý život s ich susedmi
  • pohostinnosť pre prichádzajúcich núdznych a spoločná  modlitba  
  • budovanie vzťahov - s tými, ktorí sú osamelí a na okraji - v chudobných štvrtiach, sirotincoch, väzniciach na odpadových skládkach, v útulkoch a domovoch dôchodcov
  • podpora pre ľudí v núdzi - pomoc ľuďom pri napojení sa na vhodnú službu napr. rehabilitačné centrá, asistenčné služby pre verejnosť a pod. 

 

 

Pridaj sa na informačné online stretnutie: 

 

Máš záujem o dobrovoľníctvo v zahraničí kde tvojou misiou je byť prítomný pri tých, ktorým chýba spoločnosť?  Prečítaj si podrobnejšie informácie nižšie a daj nám o sebe vedieť. 


20.11.2020 o 16h30  budeme mať spoločné informačné online stretnutie so všetkými, ktorých táto misia zaujala. Neváhaj dlho - prihlás sa na online stretnutie a o rok takto, možno bude tvoj každodenný pohľad úplne iný.

 

Na online stretnutí bude prítomný aj člen komunity Domovu Srdca, žijúci vo Viedni. 

 

Prihlasovací formulár na informačné stretnutie

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto programu nás kontaktujte na dobrovolnictvo@ozviac.sk alebo na 0903 262 166. 
Koho hľadáme - profil dobrovoľníka: 

 

Dobrovoľník by mal byť vo veku 18-30 rokov. Pre túto službu je potrebná dobrá psychická a fyzická kondícia a tiež anglický jazyk. Je potrebné, aby bol dobrovoľník ochotný zaviazať sa k dodržiavaniu intenzívneho života komunity - denná modlitba lectio divina, sv. omša, adorácie, modlitba ruženca, liturgia hodín… Dĺžka dobrovoľníckej služby je jeden alebo dva roky a preto musí byť dobrovoľník na to pripravený. Rovnako potrebnou je aj ochota žiť v medzinárodnej komunite mladých. Sú vítané, ale nevyžadujú  sa, žiadne špeciálne zručnosti či skúsenosti 

 

Časový harmonogram:


Dĺžka misie je od 14 do 24 mesiacov, pričom začiatok misie je spravidla v septembri. 

Pred vycestovaním dobrovoľník musí absolvovať prípravu. Súčasťou prípravy je: 

  • poznávací víkend (február)
  • 2 týždňový orientačný program (júl/august) 
Miesta kde sú Domovy srdca prítomné: 

 

Argentína - Brazília - Ekvádor - Peru - Francúzsko - Švajčiarsko - Taliansko - Filipíny - Thajsko - Rumunsko - Ukrajina - India - Senegal - Salvador - Honduras - Čile - Nemecko - Rakúsko - Poľsko - Japonsko - Kuba - Costa Rica - Uruguay - Grécko

 

O organizácii Domov Srdca: 

 

Domov srdca je medzinárodná nezisková mimovládna organizácia, založená vo Francúzsku v roku 1990. Jej oficiálnym názvom je “Points-Coeur”, v doslovnom preklade “Srdcové body”. 

Komunitné domy sa nachádzajú v 26 krajinách na 4 kontinentoch. Aktuálne je na svete viac ako 40 domov komunity Domov srdca.  V každom žijú 4-6 dobrovoľníci, ktorí každodenne vítajú a navštevujú svojich susedov a najosamelejších ľudí. 

 

Od roku 1990 sa už viac ako 2000 dobrovoľníkov 38 národností zúčastnilo tohto dobrodružstva. 

 

Domov Srdca v OSN, Ženeva

 

Od roku 2005 má “Points-Coeur” Domov srdca  ako mimovládna organizácia osobitný konzultačný status v rámci Hospodárskej a sociálnej rady OSN.

Vďaka svojej práci v prospech ľudskej dôstojnosti a svojej účasti na rozvojových cieľoch tisícročia („znižovanie extrémnej chudoby“ a „základné vzdelávanie pre všetkých“) sa Domov srdca zúčastňuje medzinárodného systému na ochranu ľudských práv ľudí.

Na základe skúseností svojich dobrovoľníkov, ako aj zo života priateľov v našich štvrtiach, sa zúčastňuje diskusií o ľudských právach v rôznych radách.Hlavná stránka Domovu Srdca.