Kam na strednú školu

Kam na strednú školu

Inšpirácia

Podanie prihlášok na stredné školy sa neúprosne blíži. Niekto si už vybral, ale pre niektorých žiakov deviateho ročníka je to náročný proces rozhodovania. Sťažuje ho nielen súčasný spôsob vzdelávania, ale aj absencia podujatí, akými sú „Dni otvorených dverí,“ ktoré jednotlivé školy v minulosti poskytovali.

Preto organizácia V.I.A.C. – Inštitút na podporu a rozvoj mládeže zorganizovala dňa 24.3.2021  webinár s názvom „Kam na strednú školu,“ kde mohli rodičia spoločne so svojimi deťmi položiť našej lektorke Zuzane Száraz otázky, na ktoré nenachádzajú odpoveď. Napríklad pani Katarína zaujímalo: „Aké povolanie by ste odporučili resp. vzdelanie mojej dcére, keď má rada zvieratá, rada tancuje a chodí na výtvarnú? Matematika a fyzika jej veľmi nejdú. Akým smerom ju nasmerovať, aby sa po skončení školy uplatnila?“ 


Webinár bol zameraný na odborné poznatky a praktické ukážky z oblasti kariérneho rasu, ktorý odráža súčasné požiadavky na trhu práce. Pri výbere je dôležitý rozhovor so všetkými stranami, ktoré vstupujú do procesu rozhodovania, a tiež odporúčanie vziať do úvahy dva faktory. Prvý je  sebapoznávanie, kedy si žiak uvedomí svoje silné a slabé stránky, vlohy, záujmy. Rovnako si musí ujasniť, či je študijný typ alebo nie. A zároveň by mal mať predstavu o tom, ako vyzerá pracovný deň pracovníka s vybraným povolaním.  Ak si žiak nedokáže odpovedať na všetky otázky, nevadí, skúste spoločne vyskúšať pár testov, ktoré vám ukážu, v čom vyniká:  Stredná odborná škola služieb Levice - Otestujte sa (soslevice.sk), Bezplatný test osobnosti | 16Personalities, Na akú prácu sa hodím? - RIASEC.sk,Test osobnosti a voľba povolania (skuskaosobnosti.sk)


Druhý faktor je získanie informácii o škole. Aké podmienky musím splniť, aby ma prijali? Koľko žiakov prijímajú na daný odbor? Na aké predmety sa musím zamerať? Aké mimo vzdelávacie programy škola ponúka? Samozrejme zohľadňujeme aj regionálne potreby a možnosti daného kraja.

 

„Pri spoločnom rozhodovaní si pripravte aj plán B,  aby vás situácia neprekvapila, a nedostala tak do stresovej situácie,“ dodala na záver lektorka webináru a dodáva,“ Treba mať na pamäti, že počas štúdia sú študentom k dispozícii mnohé stáže, dobrovoľnícke príležitosti a pobyty v zahraničí.  Mnohé vzdelávacie programy, ktoré dokážu motivovať a smerovať jeho činnosť, ak má dojem, že sa nerozhodol správne.“

 

Výber strednej školy je určitým medzníkom v živote každého žiaka, preto k výberu strednej školy treba pristupovať zodpovedne. Je však dôležité uvedomiť si, že charakter práce sa neustále mení a zotrvať pri jedného povolania celý život, je už dnes nereálna. Žiaci počas svojho kariérneho rastu sa veľakrát stretnutí so situáciou, kedy sa budú musieť rozhodnúť a prijať aj veľké zmeny, ktoré ich budú posúvať vpred. 

 

Webinár sa konal ako súčasť projektu Odrazový mostík, ktorý je podporený Nadáciou VÚB.