2% z dane pre V.I.A.C.

2% z dane pre V.I.A.C.

Inšpirácia

Stiahnuť tlačivá

V sekcii Tlačivá 2% z dane

 

 

Zamestnanci s ročným zúčtovaním

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. 

 

  1. Požiadajte svojgo zamestnávateľa, ktorý Vám vykonal ročné  zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane - udediete 2% z Vašej zaplatenej dane a dátum zaplatenia. 
  2. Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane nám, druhým tlačivom je VYHLÁSENIE, do ktorého doplníte sumu, ktorú nám chcete poukázať - tlačivo si stiahnete z našej stránky - s dopredu pripravenými údajmi našej organizácie ako prijímacej
  3. Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska. 

 

V prípade, že ste kdekoľvek odpracovali dobrovoľnicky minimálne 40 hodín, môžete poukázať 3% z dane. K Potvrdeniu a Vyhláseniu je potrebné ešte pridať Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti - pestup je uvedený v sekcii “Dobrovoľníci”. 

 

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie v roku 2020: 

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% z dane, v daňovom priznaní v časti o poukázaní dane prijímateľovi vyplňte údaje našej organizácie: 

 

IČO: 42217202 (vyplnené sprava) 

Právna forma: Občianske združenie 

Názov: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ulica: Ústie nad Priehradou

Číslo: 41

PSČ: 02801

Obec: Trstená 

 

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

 

V prípade, že ste kdekoľvek odpracovali dobrovoľnicky minimálne 40 hodín, môžete poukázať 3% z dane. K Potvrdeniu a Vyhláseniu je potrebné ešte pridať Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti - pestup je uvedený v sekcii “Dobrovoľníci”. 

 

Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnicke osoby v roku 2020: 

 

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech prijímateľa. AK ste sa rozhodli pre nás, vyplňte prosím, nasledovné údaje: 

 

IČO: 42217202 (vyplnené sprava) 

Právna forma: Občianske združenie 

Názov: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ulica: Ústie nad Priehradou

Číslo: 41

PSČ: 02801

Obec: Trstená 

 

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať 3%. 

 

Dobrovoľníci

Ak chcete ako dobrovoľník poukázať 3% z dane, musíte získať Potvrdenie o tom, že v roku 2019 ste dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. 

 

Toto potvrdenie môže vystaviť: 

a.) Vysielajúca organizácia

b.) Prijímateľ 

 

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia. Potvrdenie musí vystaviť organizácia, nie samostatná osoba. 

 

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity - teda potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával. 

 

Ako dobrovoľník nemusíte odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca - potrebný počet 40 hodín, tak môžete vyskladať z viacerých potvrdení od viacerých organizácií či jednotlivcov - súčet hodín však musí byť minimálne 40. 

 

Keď získate potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, môžete poukázať 3% z dane: 

  • podávate daňové  priznanie: v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČTE, že poukazujete sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B). POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín 
  • zamestnanec: vo Vyhlásení uveďte sumu do výšky 3%, a rovnako je POVINNOU prílohou k výhláseniu Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ potvrdenie o zaplatení dane) 

 

Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijmateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov - nemusí teda poukázať 3% z dane tej organizácií, ktorá mu vystavila Potvrdenie (tá nemusí byť ani v zozname prijímateľov).

Organizácia alebo jednotlivec, ktorá vystaví Potvrdenie o odpracovaní XY hodín dobovoľníckej práce, musí vedieť preukázať pri prípadnej kontrole, čo a kedy dobrovoľník vykonával (odporúčame mať pre prípad kontroly evidovanú dochádzku, výsledky aktivít dobrovoľníka, foto/video záznam, správy projektov…) Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, ministerstve… ani zoznam dobrovoľníkov nie je potrebné nikam zasielať. 

 

Stiahnuť tlačivá

V sekcii Tlačivá 2% z dane