Projekty

Projekty

Naše ucelené dlhodobé iniciatívy s konkrétnymi cieľmi.

img

Na Orave dobre

Chceme posilniť kompetencie líderstva a podnikavosti aktívnych mladých ľudí na Orave, aby ako partneri samosprávy boli pripravení prijať a napĺňať zodpovednosť pri budovaní komunity svojej obce.

img

Povedz to!

Chceme so zapojením samotných mladých ľudí a všetkých relevantných stakeholderov zmapovať aktuálnu situáciu mladých ľudí v Meste Poprad a vytvoriť Správu o živote mládeže v Poprade.

img

Povedz ako!

Chceme pre Mesto Trstená definovať konkrétne opatrenia, vychádzajúce z aktuálnej situácie a potrieb mladých ľudí v Trstenej a v regióne Hornej Oravy, ktoré reálne prispejú k zlepšeniu ich života.

img

Level up

Chceme v našom prostredí práce s mládežou zavádzať inovatívne nástroje prevzaté zo zahraničia a prostredníctvom nich podporiť zvýšenie dopadu práce s mládežou na mladých ľudí a rozvoj ich potenciálu.

img

Get in touch

Hlavným cieľom tohoto projektu bolo viac prepojiť aktivity mládežníckych organizácií a svet mladých ľudí a podporiť tak zvýšenie pozitívneho dopadu programov organizácií na mladých ľudí.

img

Európska dobrovoľná služba

Naša organizácia je akreditovaná na vysielanie aj hosťovanie dobrovoľníkov do celej Európy, do organizácii, ktoré sú (aj nami) preverené a hodnoverné.

img

I Don't Know What To Do

Hlavnou témou medzinárodného projektu „I don´t know what to do“  je nezamestnanosť mladých ľudí.

Naše ukončené projekty.

img

Kompas

Zámerom nášho projektu KOMPAS je vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, ktorí si z rôznych príčin ťažko hľadajú uplatnenie na trhu práce.

img

Naplno

Cieľom projektu je inovatívnymi kultúrno-vzdelavacími podujatiami pomôcť ľuďom objaviť ich vlastný potenciál a inšpirovať ich rozvíjať ho.