Programy

Programy

Prehľad naších činností.

img

Larxperience

Chceme prispieť formovaniu postojov a budovaniu hodnôt mladých ľudí cez učenie zážitkom. Prinášame inovatívnu formu vzdelávania - larp - jedinečnú rolovú hru. Designujeme, rozvíjame a uvádzame larpy, a zároveň školíme pracovníkov s mládežou a učiteľov, aby ich mohli využívať.

img

AAPO - Centrum neformálneho a zážitkového vzdelávania

Moderné vzdelávanie, ktoré rozvíja potenciál človeka tak, aby už „DNES“ bol pripravený na „ZAJTRA“. Prináša inovácie vo vzdelávaní, zvyšuje kvalitu neformálneho vzdelávania a ponúka programy zážitkovej pedagogiky.

img

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

“Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov” – znie motto programu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

img

zmeňme.to

Hľadáme a spájame nadšencov, ktorí okolo seba nevidia len problémy, ale aj riešenia a neboja sa vyhrnúť si rukávy a niečo s tým spraviť. Pretože, každá pozitívna zmena, aj keď iba malá, je prínosom. Zmeňme.to propaguje dobrovoľníctvo, vytvára príležitosti, poskytuje podporu jednotlivcom aj organizáciám, informuje a vzdeláva. Projekt je postavený na partnerskej spolupráci viacerých organizácií na celom Slovensku.

img

Žilinské dobrovoľnícke centrum

Veríme, že skrze dobrovoľníctvo môžu ľudia nachádzať pravé hodnoty, využívať a objavovať svoje dary, talenty a nimi potešiť, obdarovať a slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníctvo je pre nás odpoveďou na rôzne potreby spoločnosti. Zároveň to môže byť prostriedok spájania generácií a búrania predsudkov voči menšinám.

img

Komunitné centrum Sinaj

Dynamická komunita, kde sa nikto necíti sám a každý, aj ten najslabší, zažíva jej silu a podporu. Pomáhame mladým i rodinám v ťažkých životných podmienkach. Poskytujeme sociálne aj kariérne poradenstvo. Realizujeme aktivity na upevňovanie vzťahov, vzájomné posilňovanie a prepájanie komunity.

img

Informačné centrum Europe direct Trstená

Cieľom ED centra je priniesť do regiónu základné informácie o EÚ, jej fungovaní, štruktúre, možnostiach a jej politikách. Prostredníctvom aktivít, podujatí a prednášok sa snažíme priblížiť možnosti, ktoré EÚ ponúka a pomáhať im viac ich využívať.

img

Európska dobrovoľnícka služba

EDS je jedinečný projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 – 30 rokov a umožňuje mladým ľuďom vycestovať do zahraničia a pôsobiť ako dobrovoľník vo vybranej organizácií na projekte podľa svojho záujmu.