Programy

Programy

Prehľad naších činností.

img

AAPO - Centrum neformálneho a zážitkového vzdelávania

Moderné vzdelávanie, ktoré rozvíja potenciál človeka tak, aby už „DNES“ bol pripravený na „ZAJTRA“. Prináša inovácie vo vzdelávaní, zvyšuje kvalitu neformálneho vzdelávania a ponúka programy zážitkovej pedagogiky.

img

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

“Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov” – znie motto programu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

img

zmeňme.to

Hľadáme a spájame nadšencov, ktorí okolo seba nevidia len problémy, ale aj riešenia a neboja sa vyhrnúť si rukávy a niečo s tým spraviť. Pretože, každá pozitívna zmena, aj keď iba malá, je prínosom. Zmeňme.to propaguje dobrovoľníctvo, vytvára príležitosti, poskytuje podporu jednotlivcom aj organizáciám, informuje a vzdeláva. Projekt je postavený na partnerskej spolupráci viacerých organizácií na celom Slovensku.

img

Komunitné centrum Sinaj

Dynamická komunita, kde sa nikto necíti sám a každý, aj ten najslabší, zažíva jej silu a podporu. Pomáhame mladým i rodinám v ťažkých životných podmienkach. Poskytujeme sociálne aj kariérne poradenstvo. Realizujeme aktivity na upevňovanie vzťahov, vzájomné posilňovanie a prepájanie komunity.

img

Európska dobrovoľnícka služba

EDS je jedinečný projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 – 30 rokov a umožňuje mladým ľuďom vycestovať do zahraničia a pôsobiť ako dobrovoľník vo vybranej organizácií na projekte podľa svojho záujmu.