Podujatia

Podujatia

14

november

Seniorské stretnutia

Komunitné centrum Sinaj

Pravidelne sa v Komunitnom centre stretávame so seniormi.

15

november

Doučovanie žiakov

Komunitné centrum Sinaj

Každý školský deň - pomoc pri domácich úlohách, tvorbe školských projektov, zvládaní cudzích jazykov, príprave na monitor či opakovaní učiva.

18

november

Centruško

Komunitné centrum Sinaj

Pravidelné sretnutia pre ľudí s hendikepom a ich rodiny.

19

november

Háčkovanie

Komunitné centrum Sinaj

Pravidelne, každý utorok, má Komunitné centrum v Trstenej vyhradený čas pre tých, ktorí nevedia čo s rukami alebo aj vedia, ale chcú sa v tom zlepšovať.

19

november

1:FIRMA 2.2

Stretnutie podnikateľov a ľudí chtivých niečo podniknúť

20

november

Srdce na dlani 2019

Žilinské dobrovoľnícke centrum

Oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského Kraja

24

november

Gospel Workshop 2019

Unikátne hudobné podujatie jediné svojho druhu na Orave.

27

november

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania

Koučing je metóda vďaka ktorej môžeš dať ale aj dostať naozaj veľa...

29

november

Inklúzia nie je ilúzia Poprad

Workshop - EDUpoint

01

december

Milosrdný

Modlitbové stretnutie na Orave, kedy spoločne voláme po Milosrdenstve pre náš kraj. Večer, kedy sme blízko Milosrdného, aby sme pre Oravu a všetkých, ktorí tu žijú vyprosili duchovné prebudenie.

Udialo sa