Podujatia

Podujatia

25

september

Práva detí so zdravotným znevýhodnením

Druhý workshop z cyklu Chcem byť rodičom naplno, s názvom ,, Práva detí so zdravotným znevýhodnením v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní“.

05

október

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Akreditované vzdelávanie - Prihlasovanie otvorené

Udialo sa