Podujatia

Podujatia

06

február

Prostredie podporujúce učenie

NeSt EDU Trstená

13

február

Klíma školy a jej vplyv

EDUpoint Poprad - Workshop pre učiteľov

06

marec

Seminár Nový život 2020

Víkend pre mužov a ich vzťah s Kristom

Udialo sa