Náš tím

Náš tím

Predstavujeme Vám tím našich
pracovníkov a dobrovoľníkov

Photo

Michal Kuzár

michal.kuzar@ozviac.sk
Organization Image

Projektový manažér

Photo

Ľubica Matušáková

stipendium@ozviac.sk
Organization Image

Programový manažér

Photo

Veronika Mazúrová

cityhub@ozviac.sk
Organization Image

Programový manažér

Photo

Veronika Tarajová

cityhub@ozviac.sk
Organization Image

Projektový manažér

Photo

Michaela Šidová

mobility@ozviac.sk
Organization Image

Programový manažér

Photo

Tereza Prielomková

europedirect@ozviac.sk
Organization Image

Projektový manažér

Photo

Louise Dumas

...

sinaj@ozviac.sk
Organization Image

Sociálny pracovník

Photo

Edita Sahuľová

...

sinaj@ozviac.sk
Organization Image

Sociálny pracovník

Photo

Lenka Šaradinová

...

sinaj@ozviac.sk
Organization Image

Sociálny pracovník

Photo

Jana Habovštiaková

:)

office@ozviac.sk
Organization Image

Administratíva

Photo

Adriana Gondová

:)

office@ozviac.sk
Organization Image

Administratíva

Photo

Michal Želonka

:)

grafik@ozviac.sk
Organization Image

Grafik

Photo

Dávid Ján Polčic

:)

grafik@ozviac.sk
Organization Image

Grafik

Photo

Jorge Jaén Ferrer

:)

grafik@ozviac.sk
Organization Image

Grafik