Náš tím

Náš tím

Predstavujeme Vám tím našich
pracovníkov a dobrovoľníkov

Photo

Branislav Kožuch

office@ozviac.sk
Organization Image

Office

Photo

Michal Kuzár

adrenalin@ozviac.sk
Organization Image

Centrum zážitkového vzdelávania

Photo

Ľubica Matušáková

stipendium@ozviac.sk
Organization Image

Centrum zážitkového vzdelávania

Photo

Veronika Tarajová

cityhub@ozviac.sk
Organization Image

Sinaj City Hub

Photo

Radoslav Grivalský

rozvoj@ozviac.sk
Organization Image

Zmeňme.to

Photo

Mária Kašová

sinaj@ozviac.sk
Organization Image

Komunitné centrum

Photo

Edita Sahuľová

sinaj@ozviac.sk
Organization Image

Komunitné centrum

Photo

Lenka Šaradinová

sinaj@ozviac.sk
Organization Image

Komunitné centrum

Photo

Jana Habovštiaková

office@ozviac.sk
Organization Image

Office

Photo

Adriana Gondová

office@ozviac.sk
Organization Image

Office

Photo

Dávid Ján Polčic

grafik@ozviac.sk
Organization Image

Office