Mentor RCPU

Mentor RCPU

PRACOVNÁ PONUKA

Mentor RCPU

Regionálne centrum podpory učiteľov Poprad, Levoča

Poprad

Polovičný úväzok

Informácie:

Náplň práce:

Platové podmienky:

Miesto výkonu práce:


Kritériá na pozíciu:

  1. pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí
  2. - spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,

+421 948 849 922

office@ozviac.sk