Prispevok

Zažime život II.

Projekt "Zažime život II." nadväzuje na minuloročný projekt, vďaka ktorému sa začali v oravskom regióne realizovať multižánrové inšpiratívne večery premladých ľudí na Orave. My sme si ich rozdelili do troch skupín:

1. skupina - mladí, ktorí sú bez motivácie a sú zmierení s tým, čo majú a kto sú. Upadajú do zvláštneho druhu apatie

2. skupina - mladí, ktorí sa vďaka minuloročnému projektu "Zažime život" začali stretávať, pomáhajú nám pri oprganizovaní multižánrových inšpiratívnych večerov a začali byť aktívní v prospech svojej komunity.

3. skupia - mladí nezamestnaní a tí, čo sa pripravujú na budúce zamestnanie (študenti)

Pre tieto skupiny chceme organizovať inšpiratívne večery a to dvoma spôsobmi. V prvom prípade budeme pokračovať s multižánrovými večermi, ktorými sme začali mi nulý rok - mladí sa budú môcť stretnúť s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorým sa podarilo zmeniť svoj život. Chceme tým motivovať pasívnych mladých k aktivite, k zmene životného postoja. Veríme, že aktivita bude prospešná aj pre mladých, ktorí už začali na sebe pracovať - chceme im dávať impulzy a inšpirácie k ďalšej činnosti.

V druhom rade pôjde o podnikateľské inšpiratívne večery, ktoré pripravujeme v spolupráci s Jánom Košturiakom, ktorý bude garantom prirpavovaných stretnutí. Mladí nezamestnaní a tí, ktorí sa sa pripravujú na zamestnanie, budú môcť stretnúť sa s úspešnými podnikateľmi z Oravy i celého Slovenska. Týmto spôsobom ich chceme primäť k tomu aby sa nad svojou budúcnosťou zamýšľali už počas štúdia, učili sa od úspešných a mali možnosť debatovať s nimi.

Ciele projektu:

Povzbudzovať mladých ľudí k aktívnemu postoju voči svojmu životu a následne i voči spoločnosti. Chceme poskytovať systematické stimuly, ktoré v mladých vyvolávajú "nepokoj" a nedovolia sa im uspokojiť s tým, čo im momentálne Orava ponúka. Chceme, aby hľadali nové možnosti, využívali ich a tak formovali seba a pozitívne pretvárali svoje okolie.

Donori:

O2 Think Big

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív