Prispevok

Ukáž svoj talent

Zámerom projektu je vytvorenie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolskú mládež,ako alternatívy k potulovaniu sa po uliciach a nečinnému posedávaniu. Realizátormi projektu budú samotní mladí, ktorí prejavili záujem organizovať aktivity pre svojich vrstovníkov v mládežníckom klube. Konkrétne ide o mladých, ktorí sa zaujímajú o tanec a kreslenie. Prostredníctvom projektu by sme im chceli vytvoriť priestor na vlastnú realizáciu, prostredníctvom ktorej môžu získať nové zručnosti a kompetencie a zároveň vytvoria zmysluplné aktivity pre mladých v meste Trstená a jej okolí. Mladí sa budú stretávať pravidelne každý týždeň.

Myslíme si, že ak sa niekto snaží rozvíjať svoj talent (účastníci workshopov, ale aj mladí čo ich pripravujú), potrebuje cítiť, že jeho snaha má zmysel a že ju tiež niekto ocení, napríklad potleskom. Účastníci workshopov tak budú mať možnosť verejnej prezentácie na programe, ktorý pripravujeme pre mladých na dedinách, ktorí sa kvôli vzdialenosti alebo zložitej finančnej situácie rodiny nemôžu zúčastňovať na aktivitách v klube v Trstenej. Pôjde o celodenný program, v rámci ktorého budú prebiehať rôzne kreatívne workshopy, pohybové aktivity a večerné vystúpenie kapely. Účastníci tanečných workshopov si budú môcť pripraviť choreografiu a vystúpiť s ňou pred publikom na večernom vystúpení. Účastníci výtvarných workshopov pripravia kuli pre tanečnú choreografiu a zároveň budú môcť vystaviť svoje diela. Týmto spôsobom chceme oceniť prácu mladých ľudí z workshopov

 Primárny cieľ

Vytvoriť priestor na zmysluplné trávenie voľného času pre mladých v meste Trstená a okolí, prostredníctvom aktivít, ktorých vznik iniciovalui samotní mladí

 Sekundárne ciele

  • Podporiť deti a mládež v rozvoji talentu a osobného potenciálu; umožňovať mladým, ktorí budú realizovať workshopy získať nové skúsenosti a zručnosti, ktoré pri príprave workshopov určite získajú
  • Verejná prezentácia talentu detí a mládeže - spôsob dosiahnutia verejného ocenenia, ktoré im umožní zažiť úspech a teda motivovať ich k ďalšiemu zlepšovaniu sa

 Donori


COOP Jednota

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív