Prispevok

Spolu dokážeme viac

Projekt sa zameriava na prácu s mládežou v okresoch Námestovo a Tvrdošín, v ktorých občianske združenie V.I.A.C. aktívne pôsobí. Aktívnejšou a efektívnejšou participáciou mladých ľudí chce prispieť k skvalitneniu práce s mládežou v tomto regióne a iniciovať dlhodobý proces jeho rozvoja. Zázemím pre realizáciu projektu je zriadenie Regionálneho centra mládeže, ktoré jednak vytvára stabilný priestor pre networking organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou a pre mládež v tomto regióne a tiež zastrešuje štrukturovaný dialóg a konzultácie mládeže a iných aktérov. Štrukturovaný dialóg - bude prebiehať on-line formou a seminármi. Projekt otvára informačno-konzultačné stretnutie o súčasnej situácií práce s mládežou a končí konferenciou, ktorej výstupom by mal byť akčný plán práce s mládežou a brožúra obssahujúca základné informácie o práci s mládežou a výstupy aktivít projektu. Priestor medzi tým je vyplnený štrukturovaným dialógom o podpore práce s mládežou zo strany samosprávy, podnikateľského sektora a mládežníckych organizácií.

Aktivity projektu

 1. Ako sme na tom?
 2. Regionálne centrum mládeže 
  1. 2.1. Priestory
  2. 2.2. Akčná skupina
  3. 2.3. Činnosť a partnerstvá
 3. Štrukturovaný dialóg
  1. 3.1. On-line
  2. 3.2. Samosprávy a poslanci VÚC
  3. 3.3. Podnikatelia
  4. 3.4. Organizácie 
 4. Čo ďalej?

 Trvanie projektu

1. 3. 2013 - 31. 12. 2013

 Donori

Ministerstvo školstva

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív