Prispevok

ProNET year 2014

V rámci medzinárodnej spolupráce sme sa zapojili do projektu pod názvom ProNET year 2014, organizovaný cez Erasmus +. k Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí z rôznych krajín v aktivitách, ktoré sa rozhodli realizovať v prospech komunity, v ktorej žijú. Aktivity projektu im poskytujú vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu. Na spoločných stretnutiach si vymieňajú nadobudnuté poznatky z realizácie svojich individuálnych projekov. Do projektu sa zapojili krajiny: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Španielsko.

Projekt trvá od novembra 2014 do júla 2015.

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív