Prispevok

Nevyšľapanou cestou

Projekt je súčasťou činnosti nášho združenia v snahe pomôcť a podporiť mladých ľudí pri ich vstupe do samostatného života po skončení školy. Vychádza z našej skúsenosti, že mladým chýba tvorivosť a podnikavosť - mnohí aj keď snívajú o nových cestách, reálne sa vyberú radšej vyšľapanou cestou. To je napríklad zamestannie, ktoré ho vôbec nebaví, ale aspoň má prácu. Vzdávajú sa svojich snov a talentov, lebo vraj s tým sa neuživia. Preto v rámci projektu realizujeme program neformálneho vzdelávania zameraného na rozvoj podnikavosti ako zručnosti prenášať myšlienky a nápady do skutkov a praxe. Súčasťou projektu je aj mentorská a lektorská podpora ľudí z praxe. Účastníci budú navrhovať inovatívne riešenia spoločenských problémov svojho okolia a následne vybrané z nich aj spracujú do “biznis plánov” a realizujú so svojím malým tímom. To celé by im malo dať motivujúcu skúsenosť pre rozvoj samostatnosti a zodpovednosti.  

Kedže ide o pilotný program, účastníci budú predovšetkým mladí nezamestnaní v našom podpornom bývaní ( v rámci Domácej dobrovoľníckej služby - jedinečného programu systematickej podpory pri riešení nezamestnanosti) a tiež naši dobrovoľníci.

Tento projekt je realizovaný v podpore Nadacie pre deti Slovenska.

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív