Prispevok

Možno by ma to bavilo

Projekt je zameraný na zviditeľnenie mládežníckeho klubu v Trstenej využitím nových motivovaných dobrovoľníkov. Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci 9. ročníkov, pre ktorých dobrovoľníci realizujú sériu aktivít zameranú na ich aktivizovanie v prospech komunity. Súčasťou projektu je rozšírenie klubu o nové priestory, ktoré budú využívané na programy neformálneho vzdelávania - živá knižnica, motivačný deň, diskusie, semináre,.. Zapojení žiaci budú v rámci projektu pod tútorstvom dobrovoľníkov pripravovať program pre ostatných mladých v meste, ktorý následne aj zrealizujú. Pôjde vlastne o "súboj" medzi deviatackymi triedami. Pre triedu, ktorá získa najlepšiu spätnú väzbu od účastníkov programu, je pripravená odmena. Hlavným cieľom projektu je takto podporiť podnikavosť a kreativitu mladých ľudí a aktivizovať ich v prospech komunity.

Aktivity projektu 

 1. Prípravná fáza
  1. 1.1. Spoločné stretnutie
  2. 1.2. Úprava priestorov
 2. Realizačná fáza
  1. 2.1. Rozvojová knižnica a InfoPoint
  2. 2.2. Živá knižnica
  3. 2.3. Motivačný deň
  4. 2.4. Príprava programu "Bavíme vás..."
  5. 2.5. Realizácia programu
  6. 2.6. Europe Day
 3. Hodnotiaca fáza

 Trvanie projektu 

1. 1. 2013 - 31. 7. 2013

Donori 

Mládež v akcií Adam

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív