Prispevok

Expanzia

Projekt sa zameriava na zdravý osobnostný rozvoj vidieckej mládeže žijúcej na Orave. Dospievajúcim deťom sa v mnohých rodinách pre rôzne príčiny nevenuje toľko pozornosti, koľko by potrebovali, a to vedie k tomu, že oveľa ťažšie riešia svoje problémy. V mladých sa kopia emócie, nezáujem, hľadajú pochopenie a podporu u svojich rovesníkoch v rôznych skupinách a partiách. Prostredníctvom tohto projektu chceme pomôcť vytvárať zdravé prijímajúce prostredie vo vrstovníckych skupinách, kde budú vznikať zdravé vzťahy a mladí tu budú môcť rozprávať o svojich emóciách. Pridanou hodnotou projektu je možnosť objavovať talenty mladých ľudí, ktoré sa budú prezentovať na záverečnom verejnom benefičnom podujatí.

 

Aktivity projektu:

1.       Podpora animátorov – vzdelávanie dobrovoľníkov zamerané na život rovesníckej skupiny

2.       Stretnutia rovesníckych skupín v rôznych oravských obciach a mestách

3.       Stretnutia animátorov, ktorí vedú skupiny

4.       Supervízia rovesníckych skupín a individuálne poradenstvo

5.       Talentové workshopy pre mladých

6.       Benefičné podujatie

 

Projekt sa realizuje od septembra 2013 do júna 2014 vďaka podpore z programu Hodiny deťom Nadácie pre deti Slovenska.

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív