Prispevok

Cezhraničné zážitkové vzdelávanie

Cieľom projektu je rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti práce s deťmi a mládežou v regióne Hornej Oravy vytvorením strediska neformálneho zážitkového vzdelávania a realizovaním inovatívnych aktivít zameraných na podporu skvalitnenia procesu vzdelávania a osobnostného rozvoja mladých ľudí. 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Projekt sa nazýva: "Cezhraničné zážitkové vzdelávanie ako podpora osobnostného rastu slovenskej a poľskej mládeže." č. PL-SK/ZA/IPP/III/035

 

Ponúka priestor ZÁŽITKU, VÝZVY a INŠPIRÁCIE. Outdoorová časť – Adrenalin Park – ako zázemie pre zážitkové vzdelávanie je plná silných zážitkov, hľadania vlastných limitov a hlavne adrenalínovej motivácie. Okrem rôznych atrakcií, je jeho súčasťou lanová dráha. Indoorová časť – Adrenalin Club – je inšpiratívnym prostredím pre programy neformálneho vzdelávania zamerané na osobnostný rozvoj.
 
Viac sa dozviete na www.aapo.sk alebo priamo na tel. čísle 0948 404 878

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív